Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego odwołujemy Dzień Otwarty dla Kandydatów zaplanowany na 25 marca.

Postaramy się, by przygotowane na tę okazję materiały informacyjne znalazły się na naszej stronie.

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Klasa IA matematyczno-fizyczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych
   i ścisłych.

 

 1. Klasa IB polonistyczno-klasyczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), łaciński;
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.

 

 1. Klasa IC historyczno-społeczna (31)

  

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych.

 

 1. Klasa ID biologiczno-chemiczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/ rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.

 

 1. Klasa IE matematyczno-geograficzna (31)

  

  • języki obce: angielski, niemiecki;
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

Uwagi:

 • liczba w nawiasie oznacza liczbę miejsc w grupie,
 • pierwszym językiem obcym nowożytnym jest język angielski,
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

niemieckim w klasach IA i ID, IB i IC – po dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

francuskim w klasach IB i IC – jedna grupa nauczania od podstaw,

hiszpańskim w klasach IA i ID, IB i IC – po jednej grupie nauczania od podstaw,

rosyjskim w klasach IA i ID – jedna grupa nauczania od podstaw,