Czytanie „Iliady” Homera na Wydziale „Artes Liberales” UW

20 lutego 2019 r. klasa 2b gościła na Wydziale „Artes Liberales” UW, przyłączając się do studentów AL, także tych, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej, oraz innych przyjaciół i gości. Rejacy przysłuchiwali się fragmentom „Iliady” Homera odczytanym w języku starogreckim i w wielu językach nowożytnych, także tych rzadko słyszanych w Polsce, np. jakuckim.…