Projekty realizowane pod patronatem Wydziału „Artes Liberales” UW (2016–2021)

W ramach patronatu naukowego, który od 2015 r. Wydział „Artes Liberales” UW sprawuje nad profilem polonistyczno-klasycznym, uczniowie klasy drugiej co roku przedstawiają swoje projekty podczas konferencji organizowanych na UW (w ramach ERC Consolidator Grant Project „Our Mythical Childhood” and the Cluster “The Past for the Present”). Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy projekt uczniowski w 2016 r.…

Projekt Irlandia w szkole

Od 2016 roku szkoła uczestniczy w projekcie Irlandia w szkole organizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej we współpracy z Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu. Pomysł udziału w projekcie zrodził się z zainteresowania uczniów kulturą i historią Irlandii. Projekt nawiązuje do treści programowych obowiązujących w szkole ponadgimnazjalnej i realizowany jest przede wszystkim przez uczniów klas pierwszych i drugich pod opieką pani Anny Antoniak i pana Jacka Konika. Wśród najważniejszych…