Szkoła w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Procedura organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie Załącznik nr 1 – PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na konsultacje do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, koronawirusem SARS-COV-2 Zasady organizacji pracy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie obowiązujące od…