Jan Krenz

Krenz Jan

Dyrygent i kompozytor. Specjalizował się w muzyce współczesnej. Ważną częścią dorobku kompozytora była również muzyka filmowa. Skomponował muzykę do dzieł najważniejszych twórców polskiej szkoły filmowej, Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka. Matura 1944.