20 lutego 2019 r. klasa 2b gościła na Wydziale „Artes Liberales” UW, przyłączając się do studentów AL, także tych, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej, oraz innych przyjaciół i gości. Rejacy przysłuchiwali się fragmentom „Iliady” Homera odczytanym w języku starogreckim i w wielu językach nowożytnych, także tych rzadko słyszanych w Polsce, np. jakuckim. W drugiej części seminarium Klasycy włączyli się do lektury, przedstawiając wiersz Konstandinosa Kawafisa „Trojanie”. Okazją do spotkania z obu poetami, zwłaszcza z Homerem, była tegoroczna 13. edycja Festiwalu Łacińsko-Greckiego poświęconego „Iliadzie” i wojnie trojańskiej.

Wydział „Artes Liberales” UW sprawuje patronat naukowy nad klasą polonistyczno-klasyczną.