polski poeta pochodzenia żydowskiego, współtwórca polskiego futuryzmu.