kreatywne pisanie

W dniu 4 listopada klasa 1 klasyczna odbyła warsztaty kreatywnego pisania krótkich tekstów „Loesje”, których celem było wspólne opracowanie haseł promujących założenia dokumentu „Polityka Młodzieżowa m.st. Warszawy”.