Od kilkunastu dni w wolnym dostępie można czytać książkę pt. „Our Mythical Education” (red. tomu: Lisa Maurice, red. serii Katarzyna Marciniak), w tym rozdział pt. “Macte Animo! – Or, The Polish Experiment With »Classics Profiles« In Secondary School Education: The Warsaw Example”. Zawiera on ciekawe uwagi na temat obecności greckich i rzymskich mitów w szkolnych programach i projektach. Artykuł napisały absolwentka klasy klasycznej w XI LO, Pani Prof. Katarzyna Marciniak i założycielka klasy klasycznej, Pani Barbara

Strycharczyk; dodatek do artykułu napisał z kolei Pan Witold Kaliński, dyrektor XI LO w latach 1977–1984.

Tom powstał w ramach projektu Our Mythical Childhood, w którym uczniowie Reja uczestniczą od kilku lat (klasa klasyczna jest objęta patronatem Wydziału „Artes Liberales” UW). Oto link do publikacji: https://tiny.pl/9x9tq.