mironalia1

„A nie chcą [ludzie] zrozumieć pierwszej warstwy wiersza – dosłowności.

Od razu chcą załapywać coś innego, niż jest.”

Tymi słowami rozpoczęła spotkanie Natalia Dybek, uczennica IV h.

Choć krzesło, podłoga, durszlak czy ziemniak nie są dla nas niczym wyjątkowym, w wyjątkowy sposób widział je Miron Białoszewski. Ten cichy mężczyzna w marynarce snujący się ulicami powojennej Warszawy nazwany został poetą rupieci dzięki swojemu zamiłowaniu do opisywania przedmiotów codziennego użytku, co niewątpliwie wyróżnia go na tle innych twórców. Aby uświetnić bieżący rok, ustanowiony Rokiem Mirona Białoszewskiego, 2 grudnia w naszym liceum odbył się Międzyszkolny Konkurs Poezji zorganizowany pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Mironalia uroczyście otworzyła Pani dyrektor Małgorzata Wojtysiak.

Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć Pana Aleksandra Ferensa, Panią Julię Chatys, Panią Kingę Jasik, Pana Radosława Korzyckiego, Pana Pawła Deląga oraz Pana Michała Floriańczyka, którzy weszli w skład szacownego jury.

W konkursie udział wzięli reprezentanci LVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie: Jan Brzozowski z utworem „Autoportret radosny” oraz Barbara Trynkiewicz z wierszem „Szare eminencje zachwytu”.

Montaż utworów Białoszewskiego zaprezentowała grupa z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego: Agata Sibilska, Maria Szulik, Zuzanna Bujalska, Maria Rucińska, Wojciech Krasnowski, Krzysztof Dawid i Mateusz Banach. 

Rejacy zaprezentowali montaż poetycki zatytułowany „Ballada o Mironie”. W programie, przygotowanym przez Panią Wiolettę Rupniewską, wystąpili: Julianna Czermińska, Wiktoria Brylicka, Karolina Hołysz, Zofia Gaca i Jan Kargul.

Po długich naradach jury wyłoniło zwycięzcę – grupę z Zespołu Szkół Gastronomicznych. Drugie miejsce zajęli ex aequo reprezentanci LVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Jury w szczególny sposób odznaczyło występy kilku osób, przyznając im indywidualne wyróżnienia.

Mironalia ubarwnił występ Karoliny Sobiery, stypendystki Ministra Kultury i Sztuki, laureatki prestiżowych konkursów krajowych i międzynarodowych. Karolina zagrała na fagocie część pierwszą koncertu g -moll Antonio Vivaldiego.

Wszyscy obecni mieli także przyjemność wysłuchać wykładu na temat biografii, twórczości oraz cech poetyki Białoszewskiego, przygotowanego przez Maję Miszkowską – uczennicę klasy maturalnej o profilu humanistycznym. 

Nie zabrakło również występu Szkolnej Grupy Artystycznej, która zaśpiewała utwory „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego i „Nic nie może przecież wiecznie trwać” Anny Jantar. 

Na zakończenie wszyscy młodzi artyści wzięli udział w spontanicznej improwizacji zaproponowanej przez Pana Pawła Deląga. To wydarzenie długo będziemy pamiętać!