Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w czwartek 4 lipca 2019 r.

  • w godzinach 11:00 – 15:00 (sekretariat szkoły).