Odbiór świadectw dojrzałości 9 lipca 2024 od godziny 11.00 do 14.30
W pozostałe dni od 8.00 do 14.30