Pedagog: Anna Krasowska-Motyka

Godziny pracy (pokój nr 66, piętro 4, nr tel. wew. 116):

Poniedziałek  8.00 – 12.00

Wtorek  8.00 – 12.30

Środa  8.00 – 12.00

Czwartek  11.30 – 15.00

Piątek   8.00 – 14.00

Doradztwo zawodowe

W naszej szkole skupiamy się na tym, aby uczniowie potrafili zaplanować swoją ścieżkę kariery.
Znali swoje mocne i słabe strony, orientowali się w sytuacji na rynku pracy, świadomie dokonywali wyborów kierując się wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami planowania kariery.
W ramach poradnictwa zawodowego proponujemy:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  2. Warsztaty z poradnictwa zawodowego
  3. Indywidualne testy psychologiczne służące lepszemu poznaniu samego siebie
  4. Spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów

Na stałe współpracujemy z:
http://www.ppp1.waw.pl/
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

 

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762/attachments/wniosek-o-zasilek-szkolny.docx

https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762/attachments/wniosek-o-stypendium-szkolne123.docx

 

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Psycholog:Ewa Rostańska-Ciach

Godziny pracy (pokój nr 65, piętro 4, nr tel. wew. 115):

Środa 12.00-15.00

Piątek 8.00 -13.00