KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (PROJEKT)

Zasady rekrutacji 2019-2020 po gimnazjum

Wniosek – rekrutacja uzupełniająca

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

po gimnazjum:

 1. Klasa IA matematyczno-fizyczna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych.
 2. Klasa IB polonistyczno-klasyczna (31)
  • języki obce: niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski, łaciński;
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
  • przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.
 3. Klasa IE biologiczno-chemiczna (31)
  • języki obce: niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski;
  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.
 4. Klasa IF matematyczno-geograficzna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.

Uwagi:

 • liczba w nawiasie oznacza liczbę miejsc w grupie,
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:
  • niemieckim w klasach IA i IF, IB i IE,– po dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,
  • francuskim w klasach IB i IE – jedna grupa nauczania od podstaw,
  • hiszpańskim w klasach IA i IF, IB i IE, po jednej grupie nauczania od podstaw,
  • rosyjskim w klasach IA i IF, , po jednej grupie nauczania od podstaw,
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich, wyjazd naukowy do Rzymu dla profilu polonistyczno-klasycznego w klasie trzeciej.