KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (PROJEKT)

Zasady rekrutacji 2019-2020 po szkole podstawowej

Wniosek – rekrutacja uzupełniająca.

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

po szkole podstawowej:

 1. Klasa IC historyczno-społeczna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki;
  • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych.
 2. Klasa ID biologiczno-chemiczna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/hiszpański(8)/rosyjski(8);
  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.
 3. Klasa IG matematyczno-geograficzna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki;
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.
 4. Klasa IH humanistyczna (31)
  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.

Uwagi:

 • liczba w nawiasie oznacza liczbę miejsc w grupie,
 • pierwszym językiem obcym nowożytnym w klasach IC, ID, IG i IH (po szkole podstawowej) jest język angielski,
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • w klasach IC i IG podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:
  • niemieckim w klasach, ID i IH – po dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,
  • hiszpańskim w klasach ID i IH, po jednej grupie nauczania od podstaw,
  • rosyjskim w klasach ID i IH, po jednej grupie nauczania od podstaw,
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich, wyjazd naukowy do Rzymu dla profilu polonistyczno-klasycznego w klasie trzeciej.