Od października 2019 roku klasa I c ( profil społeczno-historyczny ) uczestniczy w pilotażowym projekcie „ Pozarządownik szkolny”. Pomysł realizujemy we współpracy z pozarządową organizacją „ Pole Dialogu „ i fundacją „ Civis Polonus”. Celem naszych działań jest aktywizacja społeczna młodzieży, pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej działań fundacji i stowarzyszeń. W poniedziałek 3 czerwca 2019 roku w gmachu naszej szkoły odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pracowników fundacji „ Civis Polonus”. Uczestniczący w nich uczniowie klas I c i II c poznali prawne zasady działania fundacji, jej cele statutowe, źródła finansowania. Budowa postaw obywatelskich, rozwijanie kompetencji obywatelskich i odpowiedzialność za sprawy publiczne, oto najważniejsze punkty programu aktywnej edukacji obywatelskiej „ Pozarządownika szkolnego”.

Tego samego dnia do szkoły przybyli z wizytą Przewodniczący Rady Miasta Pan Sławomir Potapowicz, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Pan Piotr Borczyński. Podczas spotkania z uczniami klas Ic i II c opowiedzieli o swojej pracy, początkach kariery, Zachęcając młodzież naszej szkoły do aktywniejszej działalności na niwie pracy społecznej.