Profil matematyczno-fizyczny

Lubisz łamigłówki matematyczne, chcesz poznać matematykę – królową nauk?
Bawią Cię szarady, szukasz rozwiązań trudnych zadań?
A może interesuje Cię jak funkcjonuje świat, jego właściwości, jaka jest struktura wszechświata, jakie prawa nim rządzą?
Zapraszamy do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
Zapewniamy wysoki poziom nauczania przedmiotów, profesjonalną kadrę, ciekawe lekcje z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Będziesz mógł pogłębiać swoje zainteresowania, przede wszystkim z zakresu nauk ścisłych. Zdobywanie wiedzy nie ogranicza się jedynie do teorii – na lekcjach fizyki uczniowie wykonują doświadczenia, które pozwalają na sprawdzenie poznanych informacji w praktyce. W razie trudności można liczyć na pomoc starszych kolegów, bardziej zaprawionych w boju, oraz nauczycieli – ekspertów w swojej dziedzinie. Nasza szkoła wychowała już laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z matematyki czy fizyki.
Wśród studentów wydziałów nauk ścisłych Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej jest wielu absolwentów naszego liceum.

Serdecznie zapraszamy!

Profil klasyczny

Język łaciński i kultura antyczna jest przedmiotem kierunkowym w naszej szkole już od 28 lat – tak długo bowiem oficjalnie istnieje u nas klasa o profilu klasycznym. Obecnie jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, w których język łaciński realizowany jest w zakresie rozszerzonym.

Po co uczyć się dziś łaciny? Przede wszystkim po to, by poznać siebie samego – zgodnie z grecką zasadą „Poznaj samego siebie”. Europejczycy coraz częściej wracają dziś do swoich korzeni. Polacy – Polska to najbardziej „rzymski” kraj w naszej części kontynentu – powinni postąpić podobnie: łacina i antyk pozwalają zrozumieć otaczający nas świat, naszą kulturę, a zwłaszcza język – najważniejszy i najtrudniejszy do zrozumienia z jej kodów, pomagają „czytać” otaczającą nas rzeczywistość, umożliwiają poruszanie się w świecie znaków i symboli, otwierają drzwi do wiedzy o przeszłości, ale przede wszystkim ułatwiają zrozumienie własnej tożsamości.

Dzięki lekcjom łaciny i kultury antycznej można także kształcić erudycję, odkrywać, że słowa obce przestają być niezrozumiałe, wzbogacać słownictwo, ćwiczyć pamięć i systematyczność, uczyć się logicznego myślenia, trenować umysł i znacznie przyspieszyć proces nauki języków obcych – to dodatkowe korzyści z nauki w klasie polonistyczno-klasycznej.

Uczniowie tej klasy chętnie angażują się w szkolne przedsięwzięcia, zwłaszcza Rejackie Dni Kultury, wielu należy do grupy RejMedialni i Grupy Artystycznej. Lekcje muzealne, lekcje w przestrzeni Warszawy, wyjścia na wystawy, do teatrów, udział w projektach realizowanych pod patronatem Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, wykłady, sesje naukowe, warsztaty naukowe na terenie Rzymu, możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadach przedmiotowych – to tylko część życia Klasyków w naszym liceum.

Autorski program nauczania w klasie polonistyczno-klasycznej został uzupełniony o teksty kultury (m.in. „Iliadę”, „Odyseję”, „Eneidę”) i zajęcia z retoryki, a także o Kulturę śródziemnomorską – przedmiot interdyscyplinarny, którego punkt odniesienia stanowi antyk grecko-rzymski.

Zapraszamy!

Profil historyczno-społeczny

Serdecznie zapraszamy do klasy o profilu historyczno–społecznym. Zapewnimy Wam możliwość rozwijania szeroko pojętych zainteresowań humanistycznych. Tutaj zdobędziecie szeroką wiedzę i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie, a nauka w tej klasie pomoże  w osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach maturalnych. Będziecie mogli pogłębiać zainteresowania startując w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka. Profil klasy został tak skonstruowany, aby jej absolwenci mogli w przyszłości studiować na wydziałach historii, dziennikarstwa, politologii, prawa, archeologii, kulturoznawstwa czy socjologii. Zapraszamy do klasy, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
Naszym wspólnym celem jest  wiedza, umiejętności i kompetencje !

Profil biologiczno-chemiczny

W klasach biologiczno-chemicznych realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii i chemii pod kątem Nowej Matury i wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach przyrodniczych, np. biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria i inne.

Uczniowie są motywowani do samokształcenia poprzez zwiększenie różnorodności i atrakcyjności zadań na lekcjach i zadań domowych. Na lekcjach wykorzystywane są różne metody, m.in. projekty i metody aktywne (w tym na zajęciach w terenie – w ogrodach botanicznym, zoologicznym, w Parkach Narodowych w czasie wycieczek szkolnych).

Pracownia biologiczna dysponuje mikroskopami, sprzętem multimedialnym, audiowizualnym, mikroskopową kamerą telewizyjną, licznymi preparatami, okazami i eksponatami.

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych biorą udział w wykładach na UW, nietypowych lekcjach muzealnych (w Muzeum Ewolucji, Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii UM) i ścieżkach ekologicznych, które wzbogacają ich o dodatkową wiedzę, często nieobjętą programem nauczania.

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych startują w różnych konkursach i olimpiadach. Każdy uczeń ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w:
• Olimpiadzie Biologicznej,
• Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
• Olimpiadzie Chemicznej,
• licznych monograficznych konkursach przedmiotowych.

Chętni uczniowie mogą włączyć się do pracy w ramach wolontariatu, można też zdobyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy w ramach zajęć EDB.

Podczas lekcji uczniowie mają szansę na łączenie teorii z praktyką. Dużą atrakcją
prowadzonych lekcji ćwiczeniowych jest możliwość preparowania organów z którymi aktualnie zapoznają się na lekcjach. Mogą je zobaczyć, dotknąć i dokładnie poznać.

PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

Wszystkim uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowanym co do wyboru kierunku studiów, proponujemy kształcenie w klasie o profilu matematycznogeograficznym, która umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i przedmiotu wybranego.
Klasa ta, realizując jednocześnie program rozszerzonego języka angielskiego, przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania.
Treści zawarte w programie klasy o profilu matematyczno-geograficznym przygotowują między innymi do studiowania takich kierunków jak: archeologia, architektura, architektura krajobrazu, bankowość, finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia, europeistyka, geodezja i kartografia, geografia, geologia, górnictwo, handel, hutnictwo, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, nauki społeczne, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia, prawo, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.
Ukończenie klasy o profilu matematyczno-geograficznym otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów również o charakterze międzynarodowym.

Czy wiesz, że:

  • najkrótsza ulica w Warszawie ma długość 22m?
  • w Kanadzie znajduje się więcej jezior niż we wszystkich innych państwach razem wziętych
  • turecki Stambuł jest z kolei jedynym miastem, które jest położone na dwóch kontynentach
  • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie
  • długość linii brzegowej Alaski stanowi ponad połowę długości linii brzegowej całych Stanów Zjednoczonych
  • znak „=” po raz pierwszy pojawił się w angielskim podręczniku algebry „The Whetstone of Witte” Roberta Recordesa opublikowanej w 1557 r. Autor tak motywował powstanie tego symbolu: A żeby uniknąć nużącego powtarzania słów: „jest równe” (aequalis) wstawię, czego często sam używam w moich pracach, jedną parę równoległych czy też bliźniaczych linii jednej długości, w taki sposób: = , ponieważ żadne dwie rzeczy nie mogą być bardziej równe.

To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie. W „mat-geo” tajniki matematyki staną się dla Ciebie jasne. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych nie tylko poznasz wiele interesujących faktów, ale również je zrozumiesz, a wszystko to pod okiem nauczycieli, których celem jest nie tylko nauczyć i przygotować do zdania matury, lecz także zarazić pasją.

Co mówią absolwenci o profilu matematyczno-geograficznym?
Profil mat-geo dobrze przygotowuje do studiów ścisłych, na kierunkach „praktycznych”. Co więcej, nie skupia się jedynie na liczbach, wzorach, dzięki czemu wiedza zdobyta w liceum jest dobrą podstawą do studiowania zarówno matematyki, ekonomii, finansów i rachunkowości, jak również geografii, geologii, ochrony środowiska, czy gospodarki przestrzennej.

Zapraszamy do klasy o profilu matematyczno-geograficznym.!