Profil matematyczno - fizyczny

Lubisz łamigłówki matematyczne, chcesz poznać matematykę – królową nauk?
Bawią Cię szarady, szukasz rozwiązań trudnych zadań?
A może interesuje Cię jak funkcjonuje świat, jego właściwości, jaka jest struktura wszechświata, jakie prawa nim rządzą?
Przyjdź do nas.
W przyszłym roku czeka na Ciebie klasa o profilu matematyczno-fizycznym.
Zapewniamy wysoki poziom nauczania przedmiotów, profesjonalną kadrę, ciekawe lekcje z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Będziesz mógł pogłębiać swoje zainteresowania, przede wszystkim z zakresu nauk ścisłych. Zdobywanie wiedzy nie ogranicza się jedynie do teorii – na lekcjach fizyki uczniowie wykonują doświadczenia, które pozwalają na sprawdzenie poznanych informacji w praktyce. W razie trudności można liczyć na pomoc starszych kolegów, bardziej zaprawionych w boju, oraz nauczycieli – ekspertów w swojej dziedzinie. Nasza szkoła wychowała już laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z matematyki czy fizyki.
Wśród studentów wydziałów nauk ścisłych Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej jest wielu absolwentów naszego liceum.

Serdecznie zapraszamy, przyjdź do nas.

Szczegóły profilu

 • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych.

Profil polonistyczno - klasyczny

W naszej szkole – XI LO im. M. Reja – łacina i kultura antyczna jest przedmiotem kierunkowym już od 28 lat – tak długo bowiem istnieje u nas klasa o profilu klasycznym. Obecnie jesteśmy jedną z dwu szkół w Polsce, w których język łaciński realizowany jest w zakresie rozszerzonym.

Dzięki lekcjom łaciny i kultury antycznej można ćwiczyć pamięć, uczyć się logicznego myślenia, ćwiczyć systematyczność, trenować umysł, poszerzać wiedzę o historii i kulturze, dążyć do lepszego rozumienia zjawisk kultury, kształcić erudycję, odkrywać, że słowa obce dzięki łacinie przestają być niezrozumiałe, wzbogacać słownictwo, lepiej rozumieć język polski, lepiej orientować się we współczesnej kulturze.

Mówiąc o tym, do czego dzisiaj jest potrzebna łacina, chcemy też zwrócić uwagę na kłopoty spowodowane coraz powszechniejszą nieznajomością gramatyki języka polskiego, dlatego w materiałach informacyjnych umieszczamy zadania testowe z gramatyki języka polskiego, której znajomość jest konieczna, aby bezpiecznie przejść przez kurs nauki łaciny.

Wśród informacji na temat klasy klasycznej znajdują się materiały przygotowane nie tyko przez nauczycieli, ale również przez uczniów. Zainteresowani znajdą tu najciekawsze wystąpienia retoryczne, informacje o wyjeździe naukowym do Rzymu.

Chcemy również, żeby strona internetowa poświęcona klasie klasycznej była stroną uczniów i absolwentów klasy klasycznej oraz ich nauczycieli, aby mogli tutaj przedstawiać swoje najciekawsze prace, pomysły i propozycje.

Szczegóły profilu

 • języki obce: niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski, łaciński;
 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
 • przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.

Profil historyczno - społeczny

Serdecznie zapraszamy do klasy o profilu historyczno – społecznym. Profil ten pojawia się w ofercie naszej szkoły po raz pierwszy, więc ta trzydziestka szczęściarzy, która spotka się we wrześniu w klasie I c weźmie udział w szczególnego rodzaju wydarzeniu. Zapewnimy Wam możliwość rozwijania szeroko pojętych zainteresowań humanistycznych. Tutaj zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie, a nauka w tej klasie pomoże Ci w osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach maturalnych. Będziecie mogli pogłębiać zainteresowania startując w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka. Profil klasy został tak skonstruowany, aby jej absolwenci mogli w przyszłości studiować na wydziałach historii, dziennikarstwa, politologii, prawa, archeologii, kulturoznawstwa czy socjologii. Zapraszamy do klasy, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
I to nie jest przechwałka !
Naszym wspólnym celem w ciągu tych trzech, pełnych wrażeń, wspólnie spędzonych lat będzie: wiedza, umiejętności i kompetencje !

Szczegóły profilu

 • języki obce: angielski, niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych.

Profil Biologiczno - chemiczny

W klasach biologiczno-chemicznych realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii i chemii pod kątem Nowej Matury i wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach przyrodniczych, np. biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria i inne.

Uczniowie są motywowani do samokształcenia poprzez zwiększenie różnorodności i atrakcyjności zadań na lekcjach i zadań domowych. Na lekcjach wykorzystywane są różne metody, m.in. projekty i metody aktywne (w tym na zajęciach w terenie – w ogrodach botanicznym, zoologicznym, w Parkach Narodowych w czasie wycieczek szkolnych).

Pracownia biologiczna dysponuje mikroskopami, sprzętem multimedialnym, audiowizualnym, mikroskopową kamerą telewizyjną, licznymi preparatami, okazami i eksponatami.

Pracownia chemiczna dysponuje sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi, licznymi modelami i programami komputerowymi.

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych biorą udział w wykładach na UW, nietypowych lekcjach muzealnych (w Muzeum Ewolucji, Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii UM) i ścieżkach ekologicznych, które wzbogacają ich o dodatkową wiedzę, często nieobjętą programem nauczania.

Przyszli maturzyści samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela rozwijają swoje umiejętności, rozwiązują zadania maturalne oraz poszerzają swoją wiedzę biologiczną i chemiczną w ramach kół przedmiotowych. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych startują w różnych konkursach i olimpiadach. Każdy uczeń ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w:
• Olimpiadzie Biologicznej,
• Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
• Olimpiadzie Chemicznej,
• licznych monograficznych konkursach przedmiotowych.

Chętni uczniowie mogą włączyć się do pracy w ramach wolontariatu, można też zdobyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy w ramach zajęć EDB.

Podczas lekcji uczniowie mają szansę na łączenie teorii z praktyką. Dużą atrakcją
prowadzonych lekcji ćwiczeniowych jest możliwość preparowania organów z którymi aktualnie zapoznają się na lekcjach. Mogą je zobaczyć, dotknąć i dokładnie poznać.

Szczegóły profilu

PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY( po gimnazjum)

 • języki obce: niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski;
 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.

PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY ( po szkole podstawowej)

 • języki obce: angielski, niemiecki(15)/hiszpański(8)/rosyjski(8);
 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych.

Profil matematyczno - geograficzny

Wszystkim uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowanym co do wyboru kierunkustudiów, proponujemy kształcenie w klasie o profilu matematycznogeograficznym, która umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i przedmiotu wybranego.
Klasa ta, realizując jednocześnie program rozszerzonego języka angielskiego, przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania.
Treści zawarte w programie klasy o profilu matematyczno-geograficznym przygotowują między innymi do studiowania takich kierunków jak: archeologia, architektura, architektura krajobrazu, bankowość, finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia, europeistyka, geodezja i kartografia, geografia, geologia, górnictwo, handel, hutnictwo, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, nauki społeczne, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia, prawo, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.
Ukończenie klasy o profilu matematyczno-geograficznym otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów również o charakterze międzynarodowym.

Czy wiesz, że:

 • najkrótsza ulica w Warszawie ma długość 22m?
 • w Kanadzie znajduje się więcej jezior niż we wszystkich innych państwach razem wziętych
 • turecki Stambuł jest z kolei jedynym miastem, które jest położone na dwóch kontynentach
 • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie
 • długość linii brzegowej Alaski stanowi ponad połowę długości linii brzegowej całych Stanów Zjednoczonych
 • znak „=” po raz pierwszy pojawił się w angielskim podręczniku algebry „The Whetstone of Witte” Roberta Recordesa opublikowanej w 1557 r. Autor tak motywował powstanie tego symbolu: A żeby uniknąć nużącego powtarzania słów: „jest równe” (aequalis) wstawię, czego często sam używam w moich pracach, jedną parę równoległych czy też bliźniaczych linii jednej długości, w taki sposób: = , ponieważ żadne dwie rzeczy nie mogą być bardziej równe.

To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie. W „matgeo” tajniki matematyki staną się dla Ciebie jasne. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych nie tylko poznasz wiele interesujących faktów, ale również je zrozumiesz, a wszystko to pod okiem nauczycieli, których celem jest nie tylko nauczyć i przygotować do zdania matury, lecz także zarazić pasją.

Co mówią absolwenci o profilu matematyczno-geograficznym?
Profil mat-geo dobrze przygotowuje do studiów ścisłych, na kierunkach „praktycznych”. Co więcej, nie skupia się jedynie na liczbach, wzorach, dzięki czemu wiedza zdobyta w liceum jest dobrą podstawą do studiowania zarówno matematyki, ekonomii, finansów i rachunkowości, jak również geografii, geologii, ochrony środowiska, czy gospodarki przestrzennej.

Szczegóły profilu

PROFIL MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNY ( po gimnazjum)

 • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

PROFIL – MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNY ( po szkole podstawowej)

 • języki obce: angielski, niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

Profil humanistyczny

Utworzenie klasy humanistycznej jest po wielu latach powrotem do tradycji szkoły, wszak imię patrona zobowiązuje. Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji humanistycznych, jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, jeśli pasjonuje Cię sztuka retoryki i chcesz uczestniczyć w debatach, jeśli interesujesz się kinem, teatrem i innymi dziedzinami sztuki, jeśli piszesz np. wiersze, to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Naszym mottem są słowa Horacego: Sapere aude. Tak więc Miej odwagę być mądrym i wybierz tę klasę.  Bowiem jest to klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury (literatury, filmu, malarstwa, publicystyki), by ich wdrożyć do aktywnego w niej udziału, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z politologią, prawem, dziennikarstwem, szeroko rozumianą kulturą  i człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach filologicznych, prawniczych, w ogóle humanistycznych.

Szczegóły profilu

 • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych.