W ramach patronatu naukowego, który od 2015 r. Wydział „Artes Liberales” UW sprawuje nad profilem polonistyczno-klasycznym, uczniowie klasy drugiej co roku przedstawiają swoje projekty podczas konferencji organizowanych na UW (w ramach ERC Consolidator Grant Project „Our Mythical Childhood” and the Cluster “The Past for the Present”).

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy projekt uczniowski w 2016 r. pod hasłem „Chasing Mythical Beasts”. Uczniowie wzięli udział w sesji posterowej, przedstawiając opowieść o „bestiach” będących częścią „Odysei”: centaurach, harpiach, syrenach i in. Uczniowie przeczytali wcześniej epos Homera, przeglądali teksty innych autorów antycznych i oglądali starożytne wyobrażenia tych istot (np. wazowe). Drugi etap pracy polegał na poszukiwaniu dzieł współczesnych twórców, którzy te same postacie uczynili bohaterami swoich opowieści i dzieł sztuki: książek dla dzieci i młodzieży, filmów fabularnych i animowanych oraz gier, które stanowiły w przeszłości źródło wiedzy uczniów o „bestiach”. Częścią naszej pracy była także refleksja nad żywotnością tych postaci oraz nad tym, jakie problemy społeczne, polityczne i kulturowe można by dzisiaj opowiedzieć za pomocą danego mitu.

Jeden z plakatów przygotowanych w ramach projektu „Chasing Mythical Beasts”, 2016

W 2017 r. uczniowie wzięli udział w sesji „Our Mythical Hope”. Podjęte przez nich działania miały formę dialogu zarówno z mitycznymi bohaterami znanymi im od dzieciństwa, jak i poznanymi później dzięki lekturom szkolnym. Uczniowie poszukiwali śladów mitów i ich bohaterów w przestrzeni Warszawy, fotografowali się z nimi, wcielali w role postaci mitycznych i legendarnych. Efekt ich pracy to suma młodzieńczej wyobraźni, kreatywności, gry skojarzeń, identyfikowania się ze światem, który swoimi korzeniami tkwi nad Morzem Śródziemnym. Uczniowie posługiwali się aparatami fotograficznymi, kamerami, smartfonami, komputerami itd., mogli także wykorzystać tradycyjne formy wypowiedzi artystycznej, np. obrazy lub szkice inspirowane mitami.

Jedna z prac uczniowskich prezentowanych w ramach projektu „Our Mythical Hope”, 2017

Projekt „Scraps of Memory” (prezentowany na konferencji w 2018 r.) był dla uczniów okazją, by lepiej poznać historię Liceum M. Reja, w którym od początku przywiązywano dużą wagę do kształcenia w duchu artes liberales. Klasycy na co dzień przebywają najczęściej w przedwojennej części budynku, w obrębie której znajduje się także Sala Tradycji, gdzie przechowywane są nieliczne pamiątki. Zaprzyjaźniliśmy się z członkami Koła Wychowanków, którzy pozwolili nam dotknąć, poznać i sfotografować pamiątki – zwłaszcza te, które przetrwały wojnę. Obejrzeliśmy na przykład zeszyt do łaciny z 1939 r., dzienniczek, pióra i strój ówczesnego gimnazjalisty. Poszczególne grupy uczniów realizowały wybrane zadania: film o sąsiedztwie Szkoły Mikołaja Reja, opublikowane na szkolnym blogu artykuły o założycielu naszej szkoły Julianie Machlejdzie, dewizie „Macte animo”, E. Lokajskim – olimpijczyku, nauczycielu i fotografie Powstania Warszawskiego, wywiad z wiceprezesem Koła Wychowanków, Jackiem Ślusarkiem (https://rejmedialni.wordpress.com/category/projekty/okruchy-pamieci-scraps-of-memory/). Powstały także prace o nauczaniu łaciny i greki 100 lat temu, opisy zawartości gablot w Sali Tradycji oraz o Stuleciu nadania praw obywatelskich kobietom.

Uczennice klasy 2b podczas konferencji w Pałacu Kazimierzowskim, projekt „Scraps of Memory”, maj 2018 r.

W marcu 2019 r. Wydział „Artes Liberales” zaprosił naszych uczniów do udziału w lekturze tekstów poświęconych wojnie trojańskiej. Rejacy przysłuchiwali się fragmentom „Iliady” Homera odczytanym w języku oryginału oraz w kilkunastu językach nowożytnych, a potem sami wzięli udział w nagraniu wiersza „Trojanie” Konstandinosa Kawafisa. Projekt ten był częścią działań podjętych na całym świecie w roku poświęconym „Iliadzie” Homera i wojnie trojańskiej (Międzynarodowy Festiwal Grecko-Łaciński, Lyon, Francja).

W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie zrealizowali projekt „De viris mulieribusque illustribus”, poświęcony Stanisławowi Kostce Potockiemu, założycielowi Muzeum w Wilanowie i współtwórcy Uniwersytetu Warszawskiego, i wraz z uczniami innych szkół (I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, Akademickie Liceum M. Kopernika w Toruniu, Liceum „Strumienie” w Józefowie) przedstawili go podczas uroczystej sesji szkolnej, która odbyła się 23 maja 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Efektem ich pracy jest także książka pt. „De viris mulieribusque illustribus” (dostępna tutaj: http://al.uw.edu.pl/book/de-viris-mulieribusque-illustribus).

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 2b zrealizowali dwa projekty. Pierwszy z nich to „Bogowie olimpijscy z przymrużeniem oka” – projekt, który narodził się podczas realizacji jednego z modułów programu kultury śródziemnomorskiej i został zrealizowany z wykorzystaniem narzędzi TIK (https://padlet.com/liceummikolajareja/Bookmarks).

Uczniowie klasy 2b – wraz z uczniami innych szkół, w których naucza się łaciny – zostali także po raz kolejny zaproszeni do udziału w projekcie „Our Mythical Childhood” Wydziału „Artes Liberales” UW. Najważniejszym celem projektu szkolnego realizowanego pod hasłem „Antyk i Natura” było zapoznanie się z obrazami przyrody w wybranych tekstach starożytnej literatury. Nasi uczniowie sięgnęli po „Georgiki” Publiusza Wergiliusza Marona, jeden z najpiękniejszych tekstów opisujących „amor terrae” (miłość do natury). Z powodu epidemii efekty ich pracy nie zostały – jak w poprzednich latach – przedstawione podczas konferencji „Our Mythical Nature” zaplanowanej na maj 2020 r. Projekt został zatem zakończony 22 grudnia 2020 r. podczas szkolnej sesji pt. „Antyk i Natura”, podczas której każda z grup zaprezentowała online efekty swojej pracy młodszym kolegom z klas polonistyczno-klasycznych. Wśród gości znalazła się prof. Katarzyna Marciniak, Rejaczka, pomysłodawczyni i autorka projektu „Our Mythical Childhood”.

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 klasy klasyczne będą pracować w ramach kolejnych projektów. Klasa 3b zrealizuje projekt poświęcony związkom architektury i urbanistyki rzymskiej i warszawskiej. Klasa 2b zagłębia się w mit o Erosie i Psyche; projekt jest inspirowany „Metamorfozami” Apulejusza (tekst ten będzie w 2021 roku czytany na całym świecie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Grecko-Łacińskiego). Klasa 1b z kolei będzie realizować interdyscyplinarny projekt poświęcony Ogrodowi Saskiemu.