W ramach patronatu naukowego, który od 2015 r. Wydział „Artes Liberales” UW sprawuje nad profilem polonistyczno-klasycznym, uczniowie klasy drugiej co roku przedstawiają swoje projekty podczas konferencji organizowanych na UW (w ramach ERC Consolidator Grant Project „Our Mythical Childhood” and the Cluster “The Past for the Present”).

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy projekt uczniowski w 2016 r. pod hasłem „Chasing Mythical Beasts”. Uczniowie wzięli udział w sesji posterowej, przedstawiając opowieść o „bestiach” będących częścią „Odysei”: centaurach, harpiach, syrenach i in. Uczniowie przeczytali wcześniej epos Homera, przeglądali teksty innych autorów antycznych i oglądali starożytne wyobrażenia tych istot (np. wazowe). Drugi etap pracy polegał na poszukiwaniu dzieł współczesnych twórców, którzy te same postacie uczynili bohaterami swoich opowieści i dzieł sztuki: książek dla dzieci i młodzieży, filmów fabularnych i animowanych oraz gier, które stanowiły w przeszłości źródło wiedzy uczniów o „bestiach”. Częścią naszej pracy była także refleksja nad żywotnością tych postaci oraz nad tym, jakie problemy społeczne, polityczne i kulturowe można by dzisiaj opowiedzieć za pomocą danego mitu.

Jeden z plakatów przygotowanych w ramach projektu „Chasing Mythical Beasts”, 2016

W 2017 r. uczniowie wzięli udział w sesji „Our Mythical Hope”. Podjęte przez nich działania miały formę dialogu zarówno z mitycznymi bohaterami znanymi im od dzieciństwa, jak i poznanymi później dzięki lekturom szkolnym. Uczniowie poszukiwali śladów mitów i ich bohaterów w przestrzeni Warszawy, fotografowali się z nimi, wcielali w role postaci mitycznych i legendarnych. Efekt ich pracy to suma młodzieńczej wyobraźni, kreatywności, gry skojarzeń, identyfikowania się ze światem, który swoimi korzeniami tkwi nad Morzem Śródziemnym. Uczniowie posługiwali się aparatami fotograficznymi, kamerami, smartfonami, komputerami itd., mogli także wykorzystać tradycyjne formy wypowiedzi artystycznej, np. obrazy lub szkice inspirowane mitami.

Jedna z prac uczniowskich prezentowanych w ramach projektu „Our Mythical Hope”, 2017

Projekt „Scraps of Memory” (prezentowany na konferencji w 2018 r.) był dla uczniów okazją, by lepiej poznać historię Liceum M. Reja, w którym od początku przywiązywano dużą wagę do kształcenia w duchu artes liberales. Klasycy na co dzień przebywają najczęściej w przedwojennej części budynku, w obrębie której znajduje się także Sala Tradycji, gdzie przechowywane są nieliczne pamiątki. Zaprzyjaźniliśmy się z członkami Koła Wychowanków, którzy pozwolili nam dotknąć, poznać i sfotografować pamiątki – zwłaszcza te, które przetrwały wojnę. Obejrzeliśmy na przykład zeszyt do łaciny z 1939 r., dzienniczek, pióra i strój ówczesnego gimnazjalisty. Poszczególne grupy uczniów realizowały wybrane zadania: film o sąsiedztwie Szkoły Mikołaja Reja, opublikowane na szkolnym blogu artykuły o założycielu naszej szkoły Julianie Machlejdzie, dewizie „Macte animo”, E. Lokajskim – olimpijczyku, nauczycielu i fotografie Powstania Warszawskiego, wywiad z wiceprezesem Koła Wychowanków, Jackiem Ślusarkiem (https://rejmedialni.wordpress.com/category/projekty/okruchy-pamieci-scraps-of-memory/). Powstały także prace o nauczaniu łaciny i greki 100 lat temu, opisy zawartości gablot w Sali Tradycji oraz o Stuleciu nadania praw obywatelskich kobietom.

Uczennice klasy 2b podczas konferencji w Pałacu Kazimierzowskim, projekt „Scraps of Memory”, maj 2018 r.

W marcu 2019 r. Wydział „Artes Liberales” zaprosił naszych uczniów do udziału w lekturze tekstów poświęconych wojnie trojańskiej. Rejacy przysłuchiwali się fragmentom „Iliady” Homera odczytanym w języku oryginału oraz w kilkunastu językach nowożytnych, a potem sami wzięli udział w nagraniu wiersza „Trojanie” Konstandinosa Kawafisa. Projekt ten był częścią działań podjętych na całym świecie w roku poświęconym „Iliadzie” Homera i wojnie trojańskiej (Międzynarodowy Festiwal Grecko-Łaciński, Lyon, Francja).