Po raz kolejny Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych.

Kapituła Rankingu wzięła pod uwagę wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych, sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych.

 

XI  LO  im. Mikołaja Reja osiągnęło następujące wyniki:

W rankingu Liceów Warszawskich:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-liceow-warszawskich

2022 – 22. miejsce

W rankingu Liceów Województwa Mazowieckiego:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-mazowiecki

2022 – 23. miejsce

W rankingu Liceów Ogólnokształcących w Polsce:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

2022 – 57. miejsce

W rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących w Polsce:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-maturalny-liceow

2022 – 53.miejsce

W rankingu Szkół Olimpijskich w Polsce:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-szkol-olimpijskich

2022 – 104. miejsce w Polsce

2022 – 14. miejsce w Warszawie