W dniu 22 grudnia 2020 r. w szkole odbyła się sesja naukowa pt. „Antyk i Natura”. Wśród jej gości znalazła się Rejaczka, absolwentka klasy klasycznej, Pani Profesor Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” UW, pomysłodawczyni i autorka wieloletniego projektu „Our Mythical Childhood”, do którego nasi uczniowie zostali zaproszeni pod raz piąty. Z powodu epidemii efekty ich pracy nie zostały – jak w poprzednich latach – przedstawione podczas konferencji na UW, która miała się odbyć w maju 2020 r.

Klasa 3b dokonała – online – podsumowania swojego projektu „Secundum naturam vivere” („żyć zgodnie z naturą”), opowiadając o jego realizacji młodszym kolegom z klas polonistyczno-klasycznych. Sam tytuł sesji nawiązywał do tytułu projektu realizowanego przez cztery szkoły, które Pani Profesor Katarzyna Marciniak zaprosiła rok temu do udziału w jego ostatniej odsłonie: „Our Mythical Nature”. Celem projektu „Antyk i Natura”  było zapoznanie się przez uczniów z obrazami przyrody w wybranych tekstach starożytnej literatury. Rejacy sięgnęli po „Georgiki” Publiusza Wergiliusza Marona, jeden z najpiękniejszych tekstów opisujących miłość do natury.