W dniu 26 X 2022 r. klasa 1b udała się na Cmentarz Powązkowski, by szukać śladów antyku w sztuce nagrobnej. Uczniowie w czasie spaceru alejkami Powązek okazję dowiedzieć się, co znaczą słowa „nekropola”, „kolumbarium”, „uroboros” czy „panoplia” oraz poznać symbole częste w dawnej sztuce nagrobnej, takie jak: złamana kolumna, urna przykryta kirem, ścięte kwiaty, wieniec z róż, motyl, uskrzydlona klepsydra, otwarte drzwi, odwrócona pochodnia lub starzec z sierpem. Na koniec spróbowali „rozszyfrować” program ikonograficzny wybranych nagrobków.