Dziś szkoła jest nowoczesną placówką, w której uczniowie na co dzień korzystają z najnowocześniejszego sprzętu komputerowego. W szkole znajduje się ponad 80 zestawów komputerowych, posiadających stały, szybki dostęp do Internetu. Dzięki temu Internet staje się naturalnym elementem i narzędziem codziennej pracy w każdej niemal dziedzinie nauki.

Wysoki standard wyposażenia pracowni przedmiotowych, językowych oraz wartościowe zbiory biblioteczne – książkowe i multimedialne – czynią naukę przystępniejszą i przyjemniejszą, a przede wszystkim bardziej efektywną.

W czasie przerw i po lekcjach uczniowie mogą korzystać z ogólnodostępnych komputerów z dostępem do sieci Internet znajdujących się w Centrum Multimedialnym w bibliotece. Część komputerów w Centrum Multimedialnym oraz pracownię informatyczną zakupiono ze środków Unii Europejskiej.

Poprawą sprawności fizycznej zapewniają dwie sale gimnastyczne, siłownia oraz sauna.

O zdrowie uczniów troszczy się stomatolog oraz pielęgniarka, zaś poradą służy pedagog i psycholog. Nasi uczniowie potrafią skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

Program szkoły w myśl zasady MACTE ANIMO, skierowany jest do tych uczniów i kandydatów, którzy są odważni, a więc nie boją się pracy, chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, są gotowi podjąć spory wysiłek, aby zdobyć dobre wykształcenie ogólne, stanowiące intelektualną podstawę do podjęcia studiów wyższych oraz taki poziom wiedzy i umiejętności w wybranych przedmiotach, aby zdać co najmniej dobrze maturę i egzamin wstępny na studia. Stąd też w cyklu kształcenia przewidziane jest nauczanie ogólne ze wszystkich przedmiotów i rozszerzonych zajęć edukacyjnych. Proporcje między wiedzą ogólną i specjalizacją zmieniają się w ciągu trzech lat nauki. W programie kształcenia znalazły się także dwa obowiązkowe dla wszystkich uczniów przedmioty: zajęcia informatyczne – przygotowujące do pracy w warunkach stale postępującego rozwoju technologicznego oraz kształcenia kulturowe – przygotowujące do uczestnictwa w kulturze i do rozumienia zjawisk kulturowych wynikających z przynależności do tradycji Śródziemnomorskiej.

Nasi absolwenci kontynuują naukę na prestiżowych kierunkach studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Szkole Głównej Handlowej i innych uczelniach. Wymiana zagraniczna prowadzona przez szkołę sprzyja nawiązywaniu długotrwałych kontaktów międzynarodowych, a jak pokazuje praktyka, wiele przyjaźni zawartych w czasach liceum przetrwało póżniej długie lata.