W dniu 11.10.2019 r klasa III F wzięła udział w warsztatach terenowych z wykładowcą Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim Panem Tomaszem Grabowskim. Zajęcia odbywały się w okolicach naszej szkoły, tj. Ogród Saski, teren UW i na skarpie pod gmachami UW. W tym czasie uczniowie dowiedzieli się wielu przydatnych rzeczy na temat oddziaływania na siebie różnych komponentów środowiska oraz kilka ciekawostek związanych z historią Warszawy.

Drugą częścią zajęć były zadania praktyczne. Uczniowie wspólnie wykonali mały odwiert w glebie, a następnie sprawdzali odczyn pH tej gleby oraz innych substancji służących jako skala porównawcza.

Warsztaty rozpoczęły się w Ogrodzie Saskim.  Uczniowie samodzielnie pobierali próbki ziemi do doświadczeń i porównywali kolor odczynu próbek soli, gleby i proszku do prania.