lp. wydarzenie termin
1. zebranie zespołu wychowawczego 30 sierpnia, czwartek
2. zebranie rady pedagogicznej 30 sierpnia, czwartek
3. rozpoczęcie roku szkolnego 3 września, poniedziałek
4. sprawdzian poziomujący z języka angielskiego w klasach pierwszych 3 września, poniedziałek
5. obchody pamięci bohaterów września 1939 r. i tajnego nauczania w okupowanej Polsce 3 września, godz. 1200
6. szkolenie rady pedagogicznej 5 września, środa
7. sprawdziany poziomujące z języka niemieckiego w klasach 1a, 1d, 1g 5 września (6 l.)
8. sprawdziany poziomujące z języka niemieckiego w klasach 1b i 1c 6 września (3 l.)
9. sprawdziany poziomujące z języka niemieckiego w klasach 1e, 1f 6 września (4 l.)
10. przygotowanie dzienników lekcyjnych 5 września
11. przesłanie rozkładów materiału 5 września
12. dostarczenie planów pracy zespołów przedmiotowych 5 września
13. sprawdzian diagnozujący z języka polskiego „Po gimnazjum” 7 września (1 l.)
14. sprawdzian diagnozujący z matematyki „Po gimnazjum” 8 września (3 l.)
15. próbny alarm 10 – 14 września
16. zebranie rady pedagogicznej 12 września, środa
17. spotkanie rodziców z wychowawcami klas 12 września
18. kiermasz podręczników 13 września, czwartek
19. zebranie deklaracji o ewentualnej rezygnacji z zajęć przygotowania do życia w rodzinie i oświadczeń o wcześniejszym wychodzeniu ze szkoły lub późniejszym przychodzeniu do niej 15 września
20. tydzień wycieczek szkolnych 17 – 23 września
21. wyjazd integracyjny klas pierwszych 19 – 21 września
22. pielgrzymka maturzystów do Częstochowy do ustalenia
23. wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego 17 października
24. zebranie rady pedagogicznej 10 października
25. obchody Dnia Edukacji Narodowej 12 października
26. złożenie kwiatów na grobach Rejaków 30 października
27. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada
28. zebranie rady pedagogicznej 7 listopada
29. obchody Święta Niepodległości 12 listopada
30. przedmaturalny sprawdzian wiadomości do ustalenia
31. XXI Rejackie Dni Kultury 3 – 7 grudnia
32. konkurs retoryczny w Muzeum w Wilanowie 4 grudnia
33. zebranie rady pedagogicznej 12 grudnia
34. wigilie klasowe 14 – 20 grudnia
35. wigilia szkolna 21 grudnia
36. zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia
37. wystawienie ocen śródrocznych 18 stycznia
38. klasyfikacja śródroczna 21 stycznia
39. zebranie rady pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną 23 stycznia
40. zebranie i dzień otwarty dla rodziców 23 stycznia
41. ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego
42. zebranie zespołu wychowawczego w czasie rekolekcji
43. Studniówka 19 stycznia
44. szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej 3 kwietnia
45. XIV Turniej klasowych układów tanecznych 13 lutego (środa)
46. Dzień „drugich” języków obcych 21 lutego
47. „Biała Szkoła” 26 lutego – 2 marca
48. zebranie rady pedagogicznej 27 marca
49. rekolekcje 1 – 3 kwietnia
50. sprawdzian z j. polskiego dla klas drugich „W połowie drogi” 1 kwietnia
51. próbna matura z języka polskiego ????????
52. sprawdzian z matematyki dla klas drugich „W połowie drogi” 2 kwietnia
53. próbna matura z matematyki 13 marca
54. dzień otwarty dla gimnazjalistów i ich rodziców 3 kwietnia
55. Dzień krajów anglojęzycznych 21 marca
56. spotkania wielkanocne w klasach 10 – 16 kwietnia
57. wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia
58. wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach trzecich 5 kwietnia
59. poinformowanie uczniów klas trzecich i ich rodziców o przewidywanych ocenach 8 kwietnia
60. składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianów podwyższających oceny w klasach trzecich 9 kwietnia
61. sprawdziany podwyższające oceny w klasach trzecich 10 –11 kwietnia
62. wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich 12 kwietnia
63. klasyfikacja roczna klas trzecich 15 kwietnia, poniedziałek
64. zebranie rady pedagogicznej 24 kwietnia, środa
65. zebranie i dzień otwarty dla rodziców 25 kwietnia, środa
66. zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 26 kwietnia, piątek
67. przygotowanie szkoły do przeprowadzenia egzaminów maturalnych 26 kwietnia
68. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 maja
69. Matury 6 – 23 maja
70. egzamin maturalny z języka polskiego – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 6 maja
71. egzamin maturalny z matematyki – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 7 maja
72. egzamin maturalny z języka angielskiego – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 8 maja
73. egzamin maturalny z matematyki 9 maja
74. zebranie rady pedagogicznej 22 maja
75. „tydzień” wycieczek szkolnych 27 – 31 maja
76. zaproponowanie ocen rocznych 7 czerwca
77. poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o przewidywanych ocenach 10 czerwca
78. składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianów podwyższających oceny końcoworoczne 11 czerwca
79. sprawdziany podwyższające oceny 12 – 13 czerwca
80. wystawienie ocen rocznych 14 czerwca
81. klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich 17 czerwca
82. Dzień Sportu 18 czerwca
83. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca
84. zebranie rady pedagogicznej 19 czerwca
85. BOŻE CIAŁO 20 czerwca
86. zakończenie roku szkolnego 21 czerwca
87. zebranie rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 25 czerwca
88. ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia
89. praca komisji rekrutacyjnej do ustalenia
90. egzaminy poprawkowe do ustalenia
91. zebranie rady pedagogicznej 29 sierpnia
92. szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej 30 sierpnia

12 września spotkanie rodziców z wychowawcami klas

10 października dyżury nauczycieli m. in. w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów

7 listopada spotkanie rodziców z nauczycielami

12 grudnia dyżury nauczycieli m. in. w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów

23 stycznia spotkanie rodziców z nauczycielami

27 marca dyżury nauczycieli m. in. w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów

3 kwietnia dzień otwarty dla kandydatów do szkoły i ich rodziców

24 kwietnia dyżury nauczycieli m. in. w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów

22 maja spotkanie rodziców z nauczycielami

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 października 2018 (piątek)
2 listopada 2018 (piątek),
2 stycznia 2019 (środa),
3 kwietnia 2019 (środa, trzeci dzień rekolekcji),
17 kwietnia 2019 (środa),
2 maja 2019 (czwartek),
6 maja 2019 (poniedziałek),
7 maja 2019 (wtorek),
8 maja 2019 (środa),
19 czerwca 2019 (środa).