Szkolna grupa „SMR” to źródło wielokierunkowej aktywności uczniów zainteresowanych odkrywaniem, badaniem i upowszechnianiem historii i dziedzictwa Szkoły Mikołaja Reja we współpracy ze środowiskiem lokalnym: z Kołem Wychowanków XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie. Uczniowie, w ramach działań inicjowanych przez grupę, mają możliwość podjęcia pracy badawczej i okazję do zaspakajania ambicji i aspiracji naukowych, dziennikarskich i literackich. Inspiracją do powstania grupy stało się spotkanie, które zainicjował absolwent szkoły Andrzej Dudziec hobbistycznie zajmujący się poszukiwaniem pamiątek związanych z historią Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Opiekunami grupy są dr Katarzyna Sałkiewicz i mgr Agnieszka Kraszewska, które dzięki wykorzystaniu w pracy elementów tutoringu, mentoringu i coachingu inicjują rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia, umożliwiając mu doskonalenie własnych umiejętności oraz inspirują do tworzenia własnego warsztatu pracy. Grupa rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018 i została objęta patronatem przez Koło Wychowanków.

 

Facebook – Grupa SMR