W 2019 roku Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszą młodzieżą szkol licealnych , objął patronat nad XI LO im. M. Reja.

Szkoła współdziała z Uczelnią  w zakresie  działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu nauczania. W ramach współpracy młodzież naszej szkoły uczestniczy w warsztatach naukowych i wykładach online organizowanych i prowadzonych przez pracowników Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych UW.