Patronat Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

nad klasą polonistyczno-klasyczną

(2015)

 

Dnia 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału „Artes Liberales” UW zapadła decyzja o ustanowieniu patronatu naukowego Wydziału nad klasą polonistyczno-klasyczną, o który wnioskował ówczesny dyr. XI LO Arkadiusz Krużyński. Decyzję tę Rada podjęła jednogłośnie, stając się tym samym partnerem szkoły w tworzeniu programu nauczania w zakresie kultury klasycznej. Celem patronatu jest zwłaszcza wypracowanie nowatorskich form włączania uczniów w projekty naukowe.

 

Pierwsze zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie Pani Profesor Katarzyna Marciniak, Absolwentka  klasy klasycznej w naszym liceum, odpowiedzialna za projekty starożytnicze na Wydziale „Artes Liberales”, skierowała do Rejaków już w 2015 r. (projekt „Chasing Mythical Beasts… The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology as a Transformation Marker” realizowany dzięki wsparciu Fundacji Alexandra von Humboldta). W ciągu kolejnych trzech lat uczniowie przysłuchiwali się wykładom organizowanym we współpracy z Wydziałem AL, a także prezentowali swoje wyniki swoich poszukiwań, badań, twórczości w ramach projektu „Our Mythical Childhood”: w 2016 r. – „Chasing Mythical Beasts”,  w 2017 r. –  „Our Mythical Hope”, w 2018 r. – „Scraps of Memory”.w 2019 r. – „De viris mulieribusque illustribus”, w 2020 r. – „Antyk i Natura”.

Uczniowie są zapraszani także do innych przedsięwzięć edukacyjnych Wydziału, takich jak np. studencko-doktoranckie sesje naukowe lub „Czytanie Homera i Kawafisa” w marcu 2019 r.

Prezentacja prac Rejaków w 2017 r. w ramach projektu „Our Mythical Hope”

Czytanie Homera i Kawafisa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Grecko- Łacińskiego, marzec 2019 r.