Przewodniczący: Jakub Wdowiak – klasa  2F

Wiceprzewodnicząca: Barbara Dziewiątkiweicz – klasa  2B

Mail: [email protected]

Regulamin