Jakub Wdowiak – przewodniczący

Przewodniczący: Jakub Wdowiak – klasa  2F

Wiceprzewodnicząca: Barbara Dziewiątkiweicz – klasa  2B

Opiekun: dr inż. Jakub Kośmider

Mail: [email protected]

Regulamin

Lista przedstawicieli Samorządów Klasowych 

Barbara Dziewiątkiewicz – wiceprzewodnicząca