Turniej klasowych układów tanecznych

Od 2004 roku w naszej szkole odbywa się Turniej Klasowych Układów Tanecznych.

Poszczególne klasy prezentują się w układach tanecznych, które są ich własnym sposobem na interpretację wybranego na dany rok motywu przewodniego.

Pokaz każdej z klas jest ich twórczą i kreatywną formą zaprezentowania także ich charakteru jako grupy.

Występy są oceniane przez jury. Jest również głosowanie publiczności.

Każdy turniej klasowych układów tanecznych jest źródłem ogromnej satysfakcji i niezwykłych emocji dla występujących uczennic. Dostarcza również niezapomnianych wrażeń dla publiczności poprzez energetyczne występy i barwne stroje.

W pamięci wszystkich na długo pozostają piękne wspomnienia związane z turniejem tanecznym

Dzień języka angielskiego

Od niedawna w poczet szkolnych tradycji wpisany został Dzień Krajów Anglojęzycznych. Uczniowie mają okazję zaprezentować różnorodne talenty, inspirując się szeroko pojętą kulturą krajów anglojęzycznych. W to wyjątkowe święto języka angielskiego szkołę zwykle zdobią wystawy prac fotograficznych i plastycznych, a wśród największych atrakcji wymienić można: inspirujące przedstawienia, liczne konkursy i prezentacje o ogromnie bogatej tematyce i stopniu trudności i oczywiście degustację tradycyjnych dań kuchni australijskiej, amerykańskiej i angielskiej.

Obchody Dnia Krajów Anglojęzycznych integrują społeczność szkolną, pozwalają rozwijać świadomość językową i kulturową i kształtują twórczą, aktywną postawę wobec zjawisk kulturowych i społecznych.

Konkurs wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych

Od 2008 roku w ramach Rejackich Dni Kultury entuzjaści języka angielskiego mają okazję przystąpić do rywalizacji w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego: pani Anna Antoniak i pani Dorota Jaroń-Baran. Konkurs obejmuje swym zakresem główne pojęcia  i zjawiska kulturowe i społeczne oraz ważne postaci ze sceny politycznej krajów anglojęzycznych. Pojawiają się zatem pytania o flagi i symbole narodowe, świętych patronów, najsłynniejsze zabytki, najbardziej fascynujące tradycje i znakomite potrawy, ciekawostki  o brytyjskiej rodzinie królewskiej, jednostki miar, wag i pojemności, języki, a także system polityczny, sport i edukację, podstawowe wiadomości z geografii i współczesne wydarzenia. Najważniejszym celem konkursu jest wzmocnienie motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań, wiedzy i umiejętności analitycznych oraz powiększania zasobów językowych w obszarze zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA.