Tradycja projektu popularyzacji matematyki wśród młodzieży naszej szkoły sięga marca 2009 roku. Pomysłodawcą i koordynatorem tego wydarzenia jest co roku p. Bogumiła Rzeszotek. To właśnie w marcu 2009 r powstało wydarzenie matematyczne Dzień matematyki w Reju, którego nieodłączną częścią jest zbiór konkursów o nazwie PytaGoRaz w R@ju.

Od tamtej pory już trzynasty raz uczniowie razem z nauczycielami matematyki organizują dni poświęcone popularyzacji matematyki : trzy razy w ramach Rejackich Dni Kultury, raz w Międzynarodowym Dniu Liczby Pi ( 14 marca). Od trzech lat Dni popularyzacji matematyki trwają przez cały tydzień ale nie zaburzają pracy szkoły ( odbywają się podczas lekcji matematyki i na dużej przerwie).

Opisy konkursów pod wspólną nazwą PytaGoRaz w R@ju

 „Prawda czy Fałsz”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1,2 i 3 po szkole podstawowej . Drużyna klasowa składa się z 2 uczniów znających matematykę. Konkurs jest przeprowadzany w formie zadań zamkniętych w pracowni informatycznej

Konkurs na referat w formie pokazu multimedialnego

” Co to jest nieskończoność” lub „ Złudzenia optyczne w oparciu o figury geometryczne”

Sesja naukowa dla uczniów wszystkich klas po szkole podstawowej .

Plakat „Zastosowanie matematyki w ……..”

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły.

Plakat powinien zawierać treści z drugiego przedmiotu rozszerzonego w danym profilu lub dziedzin pokrewnych do tego przedmiotu.

Konkurs liczbowo-muzyczny

 • Nagrana wiązanka z liczbami w treści. Konkurs na odgadnięcie, ile liczb o podanej własności pojawiło się w treści piosenek. Ile wysłuchali piosenek. Jakie cechy ma ta liczba?

„Pojedynek Tytanów”

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich matematyczno-……, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym·

 „ Mistrz Rachunków”

 • Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów po szkole podstawowej .
 • Uczestnicy konkursu rozwiązują przykłady zawierające skomplikowane obliczenia arytmetyczne.

Kalambury matematyczne

 • Konkurs polega na odgadywaniu nazw obiektów matematycznych na podstawie prezentacji przez ucznia-mima obrazów kojarzonych z tą nazwą.
 • Wygrywa drużyna, która odgadnie najwięcej haseł w czasie 15 minut.

„ Jestem więc myślę,

czyli zabawy logiczne ,to moja specjalność”

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas. · Konkurs polega na rozwiązaniu w czasie max 45 minut układanek logicznych, sudoku samurajskieggo i rozwiązaniu krzyżówek, rebusów i zagadek.
 • Wygrywa uczestnik, który wykona pracę w najkrótszym czasie.

Matematyka w przedsiębiorczości”

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas.
 • Konkurs polega na rozwiązaniu w czasie max 45 minut zadań z zastosowaniem obliczeń procentowych, różnego rodzaju podatków, lokat, kredytów oraz odczytywaniu danych z diagramów i wykresów.
 • Konkurs odbywa się na platformie MS Teams.
 • Wygrywa uczestnik, który wykona pracę bezbłędnie i w najkrótszym czasie.