Sekretarz szkoły
Dorota Radzikowska

Specjalista ds. kadr
Anna Krysiak

Kierownik gospodarczy
Julita Fałek

Referent
Tomasz Bielecki