dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja

 

Małgorzata Wojtysiak – dyrektor
nauczyciel dyplomowany języka polskiego

 

Jerzy Dzik – wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany matematyki

 

 

kontakt: [email protected]
Umawianie spotkań przez sekretariat szkoły