Dyrekcja XI LO im. Mikołaja Reja

mgr Małgorzata Wojtysiak – dyrektor
mgr Jerzy Dzik – wicedyrektor

 

kontakt: [email protected]
Umawianie spotkań przez sekretariat szkoły