dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja

 

Małgorzata Wojtysiak – dyrektor
nauczyciel dyplomowany języka polskiego

 

Mariusz Wójcik – wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany informatyki,
podstaw przedsiębiorczości

 

 

kontakt: [email protected]
Umawianie spotkań przez sekretariat szkoły