Dyrekcja XI L.O. im. Mikołaja Reja

mgr Małgorzata Wojtysiak – p.o. dyrektor
mgr Jerzy Dzik – wicedyrektor

 

kontakt: liceum@rej.edu.pl
Umawianie spotkań przez sekretariat szkoły