Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej – wypełniony czytelnie drukowanymi literami należy dostarczyć do szkoły lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

Kwestionariusz ucznia zakwalifikowanego do XI LO – wypełniony czytelnie drukowanymi literami należy dostarczyć do szkoły wraz z oryginałami dokumentów.

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Klasa IA   matematyczno-fizyczna

 

  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/rosyjski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych
   i ścisłych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – fizyka.

 

2. Klasa IB   polonistyczno-klasyczna

 

  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/francuski (8 os.)/hiszpański (8 os.), łaciński;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

3. Klasa IC   historyczno-społeczna

  

  • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/francuski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

4. Klasa ID   biologiczno-chemiczna

 

  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/ rosyjski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – biologia.

 

5. Klasa IE   matematyczno-geograficzna 

  

  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (31 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – geografia.