Kandydaci zakwalifikowani do wybranego oddziału są zobowiązani dostarczyć do Szkoły w terminie od 21.07 od godziny 14.00 do 26.07 do godziny 15.00:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • dwa zdjęcia do legitymacji 30x42mm
  • wypełniony i podpisany kwestionariusz ucznia (plik znajduje się poniżej)
  • oświadczenie w związku z podziałem danego oddziału na grupy językowe – dotyczy klas 1a, 1c, 1d (plik znajduje się poniżej)
  • kartę zdrowia.

Przypominamy, że komisja rekrutacyjna pracuje od 9.00 do 15.00.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024. 

składnie wniosków od 31 lipca do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00

Rekrutacja 2023/2024. Oferta edukacyjna

Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do 6 oddziałów klas pierwszych.