Informacja dla uczniów szkół podstawowych - III etap rekrutacji

W dniach od 31 lipca 2020 r. od godz. 9.00 do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub mogą dokonać zmiany wniosku o przyjęcie poprzez anulowanie/wycofanie złożonego i ponowne jego złożenie w szkole pierwszego wyboru.

Kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, można składać:

1. w formie elektronicznej – skan zaświadczenia należy przesłać na adres e-mail [email protected], w temacie wpisując imię, nazwisko kandydata, nr wniosku oraz symbol klasy pierwszego wyboru;

2. osobiście – w szkole (na parterze w godz. 9.00 – 15.00).

Kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (lub upoważnioną przez niego osobę), którą kandydat ukończył.

Anulowanie/wycofanie wniosku:

Wniosek można wycofać WYŁĄCZNIE osobiście (rodzic/opiekun), korzystając z wypełnionego formularza.

Ponowne złożenie wniosku:

Po zmianach w systemie należy wydrukować nowy wniosek, złożyć podpisy i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami .

Wniosek, podobnie jak w poprzednim etapie, można złożyć osobiście, elektronicznie w systemie (korzystając z profilu zaufanego) lub przesyłając na adres e-mail [email protected]

UWAGA!

 1. Poruszając się po szkole należy mieć maseczką zakryte usta i nos, zdezynfekowane ręce (dozownik z płynem w szkole po prawej stronie od wejścia) oraz zachowywać dystans społeczny (1,5m);
 2. Adres mailowy [email protected] przeznaczony jest tylko i wyłącznie do składania wniosków rekrutacyjnych wraz z ww. dokumentami, wielkość wiadomości (cała) nie powinna przekraczać 14 MB ; na powyższy adres prosimy nie kierować żadnej innej korespondencji.

Informacja dla uczniów szkół podstawowych o składaniu wniosków

W dniach od 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydrukowany i podpisany (przez kandydata i przez rodziców/opiekunów) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, można składać:

1. w formie elektronicznej – skan podpisanego wniosku i ww. dokumentów należy przesłać na adres mailowy [email protected] , w temacie wpisując imię, nazwisko kandydata oraz klasę pierwszego wyboru;

2. osobiście – w pok. 47  (na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).

Wniosek powinien zawierać aktualne dane kontaktowe przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.

UWAGA! Adres mailowy [email protected] przeznaczony jest tylko i wyłącznie do składania wniosków rekrutacyjnych wraz z ww. dokumentami, wielkość wiadomości (cała) nie powinna przekraczać 14 MB ; na powyższy adres prosimy nie kierować żadnej innej korespondencji.

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Klasa IA   matematyczno-fizyczna

 

  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/rosyjski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych
   i ścisłych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – fizyka.

 

2. Klasa IB   polonistyczno-klasyczna

 

  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/francuski (8 os.)/hiszpański (8 os.), łaciński;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

3. Klasa IC   historyczno-społeczna

  

  • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/francuski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

4. Klasa ID   biologiczno-chemiczna

 

  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • języki obce: angielski, niemiecki (15 os.)/ rosyjski (8 os.)/hiszpański (8 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – biologia.

 

5. Klasa IE   matematyczno-geograficzna 

  

  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
  • języki obce: angielski, niemiecki (31 os.);
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – geografia.