Rekrutacja 2024/2025. Oferta edukacyjna

Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy do 4 oddziałów klas pierwszych.

Rekrutacja 2023/2024. Oferta edukacyjna

Przedstawiamy informację o profilach klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.