Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 – 15.00

Uprzejmie prosimy, aby w czasie składania oryginałów świadectw dołączyć wypełniony „kwestionariusz ucznia” oraz „oświadczenie preferencji drugiego języka obcego”

Prosimy o dołączenie do dokumentów (kwestionariusz ucznia i oświadczenie językowe) dwóch podpisanych zdjęć (imię, nazwisko, klasa) o wymiarach 30 x 42 mm.