KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Klasa IA matematyczno-fizyczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych
   i ścisłych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – fizyka.

 

2. Klasa IB polonistyczno-klasyczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8), łaciński;
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

3. Klasa IC historyczno-społeczna (31)

  

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/francuski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – historia.

 

4. Klasa ID biologiczno-chemiczna (31)

 

  • języki obce: angielski, niemiecki(15)/ rosyjski(8)/hiszpański(8);
  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – biologia.

 

5. Klasa IE matematyczno-geograficzna (31)

  

  • języki obce: angielski, niemiecki;
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
  • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych;
  • dodatkowy przedmiot punktowany – geografia.