Rekrutacja 2023/2024. Oferta edukacyjna

Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do 6 oddziałów klas pierwszych.