Wielkanocne-życzenia
Wielkanocne-życzenia

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

przewodnicząca
Wioletta Pisarek (1A)

 

wiceprzewodniczący
Piotr Kocon (1D)

 

sekretarz
Anna Lewińska (2A)

 

Komisja rewizyjna
Joanna Tyszewska-Karp (2F)
Mariusz Bednarski (2H)
Kamil Kulik (1B)

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców: [email protected] wszelkich pomysłów wspierających potrzeby uczniów oraz szkoły.

Dane do przelewów:

Rada Rodziców XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie
Plac S. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa

Bank Pekao S.A.

62 1240 6175 1111 0011 0176 6202

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR.