Drodzy nauczyciele i pedagodzy oraz wszyscy pracownicy

XI Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Reja w Warszawie

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy

najserdeczniejsze życzenia.

 

Praca z młodzieżą jest szczególnym powołaniem. To odpowiedzialne i wymagające poświęcenia zadanie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dlatego życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej wypełniać tę misję, a także pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów osobistych i zawodowych.

Życzymy, aby Wasz trud, cierpliwość, zaangażowanie i okazana wyrozumiałość znalazły uznanie w oczach uczniów oraz były źródłem zawodowej satysfakcji.

 

Rada Rodziców XI LO

 

Najważniejsze działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 • otwarcie nowego rachunku bankowego Rady Rodziców oraz dwóch subkont do obsługi wpłat na studniówkę,
 • uruchomienie skrzynki e-mailowej Rady Rodziców,
 • współpraca z Dyrekcją,
 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja na rok szkolny 2020/2021
 • uchwalenie nowego regulaminu Rady Rodziców,
 • pozyskanie komputera do biblioteki szkolnej (realizacja zobowiązania Rady Rodziców 2019/2020),
 • zakup słodkich upominków dla uczniów, pracowników szkoły oraz nauczycieli w związku z powrotem do nauki stacjonarnej,
 • finansowanie nagród na zakończenie roku dla uczniów z wysoką średnią oraz za 100% frekwencję,
 • finansowanie nagród Wychowawców dla wyróżniających się uczniów pod względem działalności społecznej w danej klasie,
 • finansowanie konkursów uczniów naszej szkoły,
 • pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów szkolnych, m. in.: Święta Edukacji Narodowej, Dnia Otwartego dla Kandydatów,
 • wspieranie szkoły w zdalnej nauce,
 • udział w uroczystościach szkolnych,
 • organizacja poczęstunku dla komisji egzaminacyjnych w trakcie matury,
 • prowadzenie i realizacja budżetu Rady Rodziców.

 

W roku szkolnym 2020/2021 z funduszu Rady Rodziców sfinansowano min.:

 • modernizację i zakup systemu nagłośnienia w szkole na uroczystości szkolne oraz konkursy: 17 031,99 zł,
 • wymianę rolet w salach z ekspozycją południową: 37, 26, 27 i 17: 10 718,22 zł,
 • zakup sprzętu sportowego na potrzeby uczniów: 5 672,47 zł, w tym m. in. piłki do siatkówki, do piłki nożnej, do fitnessu, frisbee, rakietki do badmintona i do tenisa stołowego,
 • nagrody za wyniki w nauce dla wyróżniających się uczniów: 5 100 zł,
 • nagrody za konkursy oraz nagrody Wychowawców dla wyróżniających się uczniów pod względem działalności społecznej w danej klasie oraz za 100% frekwencję: 1 500 zł
 • zakup gitary dla Szkolnej Grupy Artystycznej: 1 000 zł.

 

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodnicząca Wioletta Pisarek (2A)

wiceprzewodniczący Piotr Kocon (2D)

sekretarz Anna Lewińska (2A)

członkowie: Edyta Samela (1F) oraz przedstawiciel (2C)

 

Komisja rewizyjna w roku szkolnym 2021/2022:

 

Joanna Tyszewska-Karp (3F), Mariusz Bednarski (3H), Kamil Kulik (2B)

 

 

Zapraszamy do współpracy w ramach Rady Rodziców wszystkich rodziców chcących wspierać uczniów naszej szkoły.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców:

[email protected]

wszelkich pomysłów wspierających potrzeby uczniów oraz szkoły.

 

Dane do przelewów:

Rada Rodziców XI Liceum Ogólnokształcącego

 1. Mikołaja Reja w Warszawie

Pl. S. Małachowskiego 1

00-063 Warszawa

 

Bank Pekao S.A.

62 1240 6175 1111 0011 0176 6202

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR.

 

Ogłoszenie Rady Rodziców XI LO im. M. Reja z dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z brakiem informacji od komitetu studniówkowego 2019/2020 co do rozdysponowania pieniędzy pozostałych ze studniówki, która odbyła się w 2020 r., w postaci końcowego protokołu komitetu studniówkowego oraz brakiem możliwości zidentyfikowania wszystkich osób wpłacających składkę z tego tytułu, Rada Rodziców uprzejmie informuje, że obecnie środki te są zdeponowane na rachunku bankowym Rady Rodziców i po upływie roku od zamieszczenia powyższego ogłoszenia na stronie szkoły zostaną one przeksięgowane na fundusz Rady Rodziców w celu wykorzystania ich na potrzeby uczniów oraz XI LO im. M. Reja w Warszawie.