Ogłoszenie Rady Rodziców XI LO im. M. Reja z dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z brakiem informacji od komitetu studniówkowego 2019/2020 co do rozdysponowania pieniędzy pozostałych ze studniówki, która odbyła się w 2020 r., w postaci końcowego protokołu komitetu studniówkowego oraz brakiem możliwości zidentyfikowania wszystkich osób wpłacających składkę z tego tytułu, Rada Rodziców uprzejmie informuje, że obecnie środki te są zdeponowane na rachunku bankowym Rady Rodziców i po upływie roku od zamieszczenia powyższego ogłoszenia na stronie szkoły zostaną one przeksięgowane na fundusz Rady Rodziców w celu wykorzystania ich na potrzeby uczniów oraz XI LO im. M. Reja w Warszawie.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

przewodnicząca Wioletta Pisarek (1A)

 

wiceprzewodniczący Piotr Kocon (1D)

 

sekretarz Anna Lewińska (2A)

 

 

Komisja rewizyjna Joanna Tyszewska-Karp (2F) Marusz Bednarski (2H) Kamil Kulik (1B)

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców:

[email protected]

wszelkich pomysłów wspierających potrzeby uczniów oraz szkoły.

 

Dane do przelewów

Rada Rodziców XI Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Reja w Warszawie

Plac S. Małachowskiego 1

00-063 Warszawa

 

Bank Pekao S.A.

62 1240 6175 1111 0011 0176 6202

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR