.

Rada Rodziców jest organem szkoły, którego działalność ma na celu zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Współpracujemy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, a w szczególności wspieramy szkolny wolontariat, działalność kulturalną (m. in. Rejackie Dni Kultury), artystyczną (m. in. zespół the REYals) i sportową naszej młodzieży. Współdziałamy w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów szkolnych.

 

W roku szkolnym 2020/2021 z funduszu Rady Rodziców sfinansowano min.:

 • modernizację i zakup systemu nagłośnienia w szkole na uroczystości szkolne oraz konkursy: 17 031,99 zł,
 • wymianę rolet w salach z ekspozycją południową: 37, 26, 27 i 17: 10 718,22 zł,
 • zakup sprzętu sportowego na potrzeby uczniów: 5 672,47 zł, w tym m. in. piłki do siatkówki, do piłki nożnej, do fitnessu, frisbee, rakietki do badmintona i do tenisa stołowego,
 • nagrody za wyniki w nauce dla wyróżniających się uczniów: 5 100 zł,
 • nagrody za konkursy oraz nagrody Wychowawców dla wyróżniających się uczniów pod względem działalności społecznej w danej klasie oraz za 100% frekwencję: 1 500 zł
 • zakup gitary dla Szkolnej Grupy Artystycznej: 1 000 zł.

 

W roku szkolnym 2021/2022 z funduszu Rady Rodziców sfinansowano min.:

 • zakup 6 projektorów do klas lekcyjnych: 17 994,00 zł,
 • wymianę rolet w sali 22: 3 874,50 zł,
 • zakup pamiątkowych koszulek z okazji 115-lecia szkoły dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły: 10 474,00 zł,
 • zakup pomocy naukowych do:

– chemii – zakup wyposażenia do pracowni chemicznej: 3 007,09 zł,

– biologii – zakup 3 specjalistycznych mikroskopów: 4 497,00 zł,

– fizyki – zakup lampy spektralnej i 4 spektroskopów pryzmatycznych: 1 790,00 zł,

– j. angielskiego: 1 869,38 zł,

 • poszerzenie księgozbioru bibliotecznego: 1 000,00 zł,
 • zakup sprzętu sportowego na potrzeby uczniów: 3 359,50 zł, w tym m. in. piłki do koszykówki oraz 4 ławki gimnastyczne,
 • zakup sprzętu do gabinetu pielęgniarskiego, ciśnieniomierza oraz zestawu pierwszej pomocy: 5 436,56 zł,
 • Rejackie Dni Kultury: 2 587,17 zł,
 • zakup lodów z okazji Dnia Dziecka i zakończenia wystawiania ocen – 1 070,00 zł,
 • arkusze próbnej matury oraz poczęstunek dla komisji egzaminacyjnych w trakcie matury, w tym również matury próbnej: 6 639,56 zł,
 • nagrody za wyniki w nauce dla wyróżniających się uczniów: 4 350,00 zł,
 • nagrody za wyniki sportowe: 2 052,35 zł,
 • nagrody za konkursy oraz nagrody Wychowawców dla wyróżniających się uczniów pod względem działalności społecznej w danej klasie oraz za 100% frekwencję: 5 480,46 zł
 • działalność artystyczną naszej młodzieży, w tym Szkolnej Grupy Artystycznej: 2 800,00 zł,
 • zakup opatrunków hydrożelowych na ewentualne urazy naszej młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego: 186,99 zł,
 • nagrody dla klas za najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 1 608,50 zł.

 

W roku szkolnym 2022/2023 z funduszu Rady Rodziców dotychczas sfinansowano min.:

 • księgozbiór szkolnej biblioteki: 1 000,00 zł,
 • zakup 5 projektorów do sal lekcyjnych: 17 895,00 zł,
 • zakup 34 atlasów geograficznych: 1 684,70 zł,
 • zakup 34 atlasów historycznych wraz z przewodnikami archeologicznymi po Atenach: 1 653,10 zł,
 • zakup papieru ksero do wydruku próbnych matur oraz testów diagnostycznych, a także prac klasowych i sprawdzianów: 1 347,00 zł,
 • zakup ścianki wystawienniczej (przenośnej 4-panelowej, 2-stronnej) na plakaty i prace konkursowe uczniów: 2 644,50 zł,
 • nagrodę dla klasy 2a za wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 401,00 zł.

Ponadto Rada Rodziców wspiera szkolny wolontariat, działalność kulturalną (m. in. Rejackie Dni Kultury), artystyczną (m. in. zespół the REYals) i sportową naszej młodzieży, a także współpracujemy z Samorządem Uczniowskim. Współdziałamy w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów szkolnych. Na powyższe cele z funduszu Rady Rodziców przeznaczono:

 • Rejackie Dni Kultury: 3 650,00 zł,
 • znicze i wrzosy na groby Rejaków: 1 748,00 zł,
 • Dzień Edukacji Narodowej: 1 790,91 zł,
 • pomoc materialna dla uczniów: 1 225,00 zł,
 • nagrody w konkursach szkolnych i międzyszkolnych: 1 750,00 zł.

 

Ponadto Rada Rodziców uczestniczyła w rozliczeniu tegorocznej organizacji integracji uczniów klas pierwszych.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie i pomoc w działaniach Rady Rodziców na rzecz naszej młodzieży oraz liceum.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

Przewodnicząca Wioletta Pisarek (3A)

wiceprzewodniczący Piotr Kocon (2E)

sekretarz Edyta Samela (2F)

członkowie: Sebastian Olszowy (1D) oraz przedstawiciel (3C)

 

Komisja rewizyjna w roku szkolnym 2022/2023:

 

Mariusz Bednarski (4H), Agnieszka Siennicka (2C), Beata Aniszewska (1C)

 

Zapraszamy do współpracy w ramach Rady Rodziców wszystkich rodziców chcących wspierać uczniów naszej szkoły.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców:

[email protected]

wszelkich pomysłów wspierających potrzeby uczniów oraz szkoły.

 

Dane do przelewów:

Rada Rodziców XI Liceum Ogólnokształcącego

Mikołaja Reja w Warszawie

Plac S. Małachowskiego 1

00-063 Warszawa

 

Numer rachunku bankowego do wpłat na fundusz Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A.

62 1240 6175 1111 0011 0176 6202

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR.

 

 

Numer rachunku bankowego wyłącznie do wpłat na studniówkę:

Bank Pekao S.A.

29 1240 6175 1111 0011 0223 3851

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, studniówka 2024.