.

 

Rada Rodziców jest organem szkoły, którego działalność ma na celu zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Współpracujemy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, a w szczególności wspieramy szkolny wolontariat, działalność kulturalną (m. in. Rejackie Dni Kultury), artystyczną (m. in. zespół the REYals) i sportową naszej młodzieży. Współdziałamy w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów szkolnych.

 

W roku szkolnym 2020/2021 z funduszu Rady Rodziców sfinansowano min.:

 • modernizację i zakup systemu nagłośnienia w szkole na uroczystości szkolne oraz konkursy: 17 031,99 zł,
 • wymianę rolet w salach z ekspozycją południową: 37, 26, 27 i 17: 10 718,22 zł,
 • zakup sprzętu sportowego na potrzeby uczniów: 5 672,47 zł, w tym m. in. piłki do siatkówki, do piłki nożnej, do fitnessu, frisbee, rakietki do badmintona i do tenisa stołowego,
 • nagrody za wyniki w nauce dla wyróżniających się uczniów: 5 100 zł,
 • nagrody za konkursy oraz nagrody Wychowawców dla wyróżniających się uczniów pod względem działalności społecznej w danej klasie oraz za 100% frekwencję: 1 500 zł
 • zakup gitary dla Szkolnej Grupy Artystycznej: 1 000 zł.

 

Dotychczas w roku szkolnym 2021/2022 z funduszu Rady Rodziców sfinansowano min.:

 • wymianę rolet w sali 22: 3 874,50 zł,
 • zakup 6 szt. projektorów do sal lekcyjnych: 17 994,00 zł,
 • zakup koszulek z pamiątkowym logo dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z okazji 115-lecia naszego liceum: 10 474,00 zł,
 • zakup opatrunków hydrożelowych na ewentualne urazy naszej młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego: 186,99 zł,
 • nagrody dla trzech klas za najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021: 1 151,00 zł.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie i pomoc w działaniach Rady Rodziców na rzecz naszej młodzieży oraz liceum.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodnicząca Wioletta Pisarek (2A)

wiceprzewodniczący Piotr Kocon (2D)

sekretarz Anna Lewińska (3A)

członkowie: Edyta Samela (1F) oraz przedstawiciel (2C)

 

Komisja rewizyjna w roku szkolnym 2021/2022:

 

Joanna Tyszewska-Karp (3F), Mariusz Bednarski (3H), Agnieszka Siennicka (1C)

 

Zapraszamy do współpracy w ramach Rady Rodziców wszystkich rodziców chcących wspierać uczniów naszej szkoły.

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres e-mail Rady Rodziców:

[email protected]

wszelkich pomysłów wspierających potrzeby uczniów oraz szkoły.

 

Dane do przelewów:

Rada Rodziców XI Liceum Ogólnokształcącego

Mikołaja Reja w Warszawie

Pl. S. Małachowskiego 1

00-063 Warszawa

 

Bank Pekao S.A.

62 1240 6175 1111 0011 0176 6202

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR.

 

Ogłoszenie Rady Rodziców XI LO im. M. Reja z dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z brakiem informacji od komitetu studniówkowego 2019/2020 co do rozdysponowania pieniędzy pozostałych ze studniówki, która odbyła się w 2020 r., w postaci końcowego protokołu komitetu studniówkowego oraz brakiem możliwości zidentyfikowania wszystkich osób wpłacających składkę z tego tytułu, Rada Rodziców uprzejmie informuje, że obecnie środki te są zdeponowane na rachunku bankowym Rady Rodziców i po upływie roku od zamieszczenia powyższego ogłoszenia na stronie szkoły zostaną one przeksięgowane na fundusz Rady Rodziców w celu wykorzystania ich na potrzeby uczniów oraz XI LO im. M. Reja w Warszawie.