Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto:
Bank Pocztowy

55 1320 1104 3038 3159 2000 0001

 

Prosimy  o przesyłanie wszystkich wiadomości i zapytań na nowy adres mailowy Rady Rodziców: [email protected].