Celem Rejackich Dni Kultury jest przede wszystkim kulturalna rozrywka i umożliwienie uczniom szkoły zaprezentowania na scenie talentów, umiejętności i dorobku artystycznego.

Pierwsze RDK–i odbyły się w 1998 r. i od tamtego czasu organizowane są corocznie, 6 grudnia, w dniu imienin Mikołaja – Patrona szkoły. Impreza przygotowywana jest przez Samorząd Szkolny. W czasie jej trwania uczniowie biorą udział w przedstawieniach, koncertach, pokazach tańca, organizują wystawy swoich fotografii, obrazów, rzeźb. Dniom kultury towarzyszą pokazy filmów, wieczorki poetyckie i imprezy muzyczne.

Rejackie Dni Kultury są doskonałą okazją do zabawy, wspólnych spotkań, integracji wszystkich uczniów i nauczycieli, i poznania nieznanych dotąd talentów kolegów.