W 1978 r. powstało Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Mikołaja Reja. Z inicjatywy Dyrekcji i Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Reja również w 1978 roku została otwarta Sala Tradycji Szkoły, która pełni ważną rolę edukacyjną. Zgromadzone w niej pamiątki pokazują historię i tradycje szkoły oraz osiągnięcia jej wychowanków od początku istnienia szkoły tj. od 1906 roku.

W sali tradycji odbywają się lekcje poświęcone historii szkoły, spotkania z gośćmi zaproszonymi na święta i uroczystości szkolne. Sala ta jest również miejscem, w którym spotykają się na posiedzeniach członkowie Koła Wychowanków stale utrzymujący kontakt ze szkołą i biorący udział w najważniejszych wydarzeniach z jej życia.