Pedagog: Anna Krasowska-Motyka

Godziny pracy (pokój nr 66, piętro 4, nr tel. wew. 116):

Poniedziałek 12.30 – 15.30

Wtorek 8.00 – 12.30

Środa 8.00 – 13.00

Czwartek 12.30 – 16.00

Piątek 8.00 – 14.00

1. „WYPRAWKA SZKOLNA”

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021 (dotyczy szkół ponadpodstawowych) 
 
Uprzejmie prosimy o terminowe składanie wniosków do pedagoga szkolnego do 11.09.2020. Ze względów sanitarnych prosimy o umawianie się telefoniczne – 22 8286315 w 116. 

2. ZMIANY W REGULAMINIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW LOSOWYCH!!

Proszę obserwować stronę www.edukacj.warszawa.pl zakładka dla ucznia i rodzica: pomoc socjalna uczniom.
Stypendia będą przyznawane i rozliczane w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania.

Psycholog:Ewa Rostańska-Ciach

Godziny pracy (pokój nr 65, piętro 4, nr tel. wew. 115):

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Piątek 9.00 – 13.00