Doradztwem zawodowym i kariery w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja zajmuje się Pani Elżbieta Szepietowska-Paluch – doradca zawodowy i edukacyjny. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

Pani Elżbieta Szepietowska-Paluch przyjmuje w następujące środy:

3.01.2024 godz.13.30 -15.30

31.01.2024 godz.14.40 -15.40

14.02.2024 godz.13.15 -15.15

28.02.2024 godz.13.15 -15.15

6.03.2024 godz.13.15 -15.15

6.03.2024 godz.17.00 -19.00 dla rodziców

13.03.2024 godz.13.15 -15.15

10.04.2024 godz.13.15 -15.15

24.04.2024 godz.13.15 -15.15

15.05.2024 godz.13.15 -15.15

29.05.2024 godz.13.15 -15.15

29.05.2024 godz.17.30 -19.00 dla rodziców

3.06.2024 godz.13.15 -16.15

 

Kontakt z doradcą zawodowych możliwy jest również przez dziennik Vulcan oraz w dni zebrań z rodzicami.

Uaktualniane informacje na temat planowania ścieżek edukacyjnych oraz kariery dla uczniów zostały umieszczone w padlecie „Doradztwo kariery – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja”

Hasło do padleta: LORej