Doradztwem zawodowym i kariery w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja zajmuje się Pani Elżbieta Szepietowska-Paluch – doradca zawodowy i edukacyjny. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

Pani Elżbieta Szepietowska-Paluch przyjmuje w następujące środy:

 

data godzina
11.10.2023 13.15-15.15
25.10.2023 13.15-15.15
 8.11.2023 13.15-15.15
22.11.2023 13.15-15.15
 6.12.2023 13.15-16.15

 

Kontakt z doradcą zawodowych możliwy jest również przez dziennik Vulcan oraz w dni zebrań z rodzicami.

Uaktualniane informacje na temat planowania ścieżek edukacyjnych oraz kariery dla uczniów zostały umieszczone w padlecie „Doradztwo kariery – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja”

Hasło do padleta: LORej