Doradztwem zawodowym i kariery w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja zajmuje się Pani Ewa Rostańska-Ciach – doradca zawodowy i edukacyjny, psycholog. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

Pani Ewa Rostańska-Ciach pracuje w poniedziałki w godzinach od 9 do 13 oraz w piątki w godzinach od 9 do 13.

Uaktualniane informacje na temat planowania ścieżek edukacyjnych oraz kariery dla uczniów zostały umieszczone w padlecie „Doradztwo kariery – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja”

Hasło do padleta: LORej