Dlaczego Rzym?

(wyjazd naukowy w ostatnim roku nauki łaciny)

 

Rome is the city where every person finds his second home, the home of spirit.

 

Rzym jest miastem, w którym każdy człowiek znajduje swój drugi dom, drugą ojczyznę, ojczyznę ducha. Te słowa przypisuje się poetom angielskim, którzy w okresie romantyzmu dość często odwiedzali Wieczne Miasto, szukając w nim natchnienia i śladów tajemniczej przeszłości. Do dzisiaj miasto jest jednym z fundamentalnych dla Europejczyków miejsc, do których pielgrzymują, aby poznać własne korzenie.

W programie nauczania klasy klasycznej zawarte są treści, które wprowadzają naszych uczniów w świat wydarzeń, zjawisk i wartości przekazanych przez kulturę śródziemnomorską. Wartości te przejęte i pielęgnowane przez Polaków wpłynęły w sposób istotny na kształtowanie się polskiej kultury i tradycji. Przez wieki, aż do dzisiaj, Polacy mieli i mają poczucie szczególnego związku z kulturą Zachodu, utożsamianego z Rzymem. Mawiali nawet: Nos Poloni sumus vere Romani. Tak silne powiązanie z kulturą śródziemnomorską miało wpływ na rozwój literatury, sztuki i myśli obywatelskiej. Aby te nurty kultury były bardziej zrozumiałe dla naszych uczniów sięgamy do źródeł przez bezpośredni kontakt ze śladami przeszłości. Dlatego zdobycie wiedzy o starożytnym Rzymie uważamy za podstawową i niezbędną umiejętność ucznia klasy klasycznej – absolwenta XI L.O. im. M. Reja.

Skoro Rzym, jako centrum i kolebka kultury europejskiej, jest miejscem istotnym dla nas, Polaków, dlatego w programie wyjazdu naukowego przewidziano również czas na wędrówkę polskimi śladami oraz na zapoznanie się z topografią miasta opisanego przez H. Sienkiewicza w Quo vadis. Ideą, która przyświeca nam w czasie tego wyjazdu, jest również motyw romantycznego Grand Tour, czyli podróży, obowiązkowej dla młodego, wykształconego człowieka, który uzupełniał wiedzę teoretyczną wrażeniami i widokami zabytków obejrzanych w podróży.

W latach 1996–2018 zorganizowano 23 wyjazdy naukowe do Rzymu.