Święto Niepodległości

Radosne Święto Niepodległości odbyło się 10 listopada. Wspólnie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, galowe stroje i biało-czerwone kotyliony podkreślały rangę uroczystości. Wystawa plakatów poświęconych ważnym postaciom historycznym i symbolom narodowym, które przygotowały klasy drugie, zapewniła wkład merytoryczny. Klasy pierwsze ze swoimi kawiarenkami zadbały o piękną oprawę i smaczny poczęstunek. Filmy przygotowane przez klasy trzecie skłoniły do rozmyślań,…