Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy.   XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie Termin składania ofert: 15.04.2019 Sposób składania ofert: bezpośrednio do pedagoga szkolnego, pokój 66 lub do sekretariatu szkoły. Dodatkowe informacje: godziny pracy osób do kontaktu dostępne są na stronie internetowej szkoły www.rej.edu.pl . Oferta powinna zawierać…