Otwarty konkurs ofert dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy.

 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie

Termin składania ofert: 15.04.2019

Sposób składania ofert: bezpośrednio do pedagoga szkolnego, pokój 66 lub do sekretariatu szkoły.

Dodatkowe informacje: godziny pracy osób do kontaktu dostępne są na stronie internetowej szkoły www.rej.edu.pl .

Oferta powinna zawierać poniższe informację:

  1. Dane oferenta, wraz z danymi kontaktowymi.
  2. Grupa docelowa: uczniowie liceum, nauczyciele, rodzice.
  3. Miejsce realizacji: Plac St. Małachowskiego 1 00-063 Warszawa.
  4. Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.
  5. Opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy.
  6. Kosztorys.
  7. CV osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
  8. Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, a informacja o ocenie komisji zostanie przekazana do Urzędu dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.
  9. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.