W dniu 21 marca 2023 r. odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji Dnia Języka Ojczystego. Obchody tego święta otworzył Złoty Wykład prof. Jerzego Bralczyka, po którym uczniowie klas III i IV zaprezentowali swoje prace dotyczące różnych aspektów języka. Mottem tego spotkania były słowa polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk: …,,Człowiek istnieje tylko w języku…”.

Jako pierwszy zabrał głos uczeń klasy III A, Filip Dachowski, wygłosił wykład pt. „Postęp techniczny w ujęciu literackim i refleksji humanistycznej”.

Następnie uczennica klasy IV H, Karolina Sobiera, omówiła specyfikę języka prozy George’a Orwella.

Kolejny wykład wygłosiła uczennica klasy IV H, Weronika Erenc, której praca nosiła tytuł ,,Poeci polskiego romantyzmu wobec języka jako tworzywa poezji”.

Jako ostatni z występujących zabrał głos uczeń klasy III B, Ignacy Dylak, podejmując szczegółową analizę języka wykorzystywanego przez współczesnych muzyków.

Spotkanie prowadziła uczennica klasy IV H, Dominika Żochowska, wieńcząc całą sesję fragmentem poematu Juliusza Słowackiego pt. ,,Beniowski”:

…,,Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem…”