W piątek, 26 kwietnia 2024 roku, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas czwartych. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, kończąc tym samym swoją czteroletnią edukację . Abiturienci, zgodnie z wieloletnią tradycją „Reja,” pożegnani zostali przez całą społeczność szkolną oklaskami w czasie ostatniego zejścia szkolnymi schodami. Na dziedzińcu, przed szkołą, odtańczyli wspólnego poloneza i zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia na schodach Kościoła Świętej Trójcy.  Był to wyjątkowo wzruszający moment dla uczniów i ich wychowawców. Uroczystość zakończyła się w sali gimnastycznej, w której  młodzież została oficjalnie pożegnana przez dyrekcję, nauczycieli i zaproszonych gości, między innymi Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Pana  Aleksandra Ferensa.

Wszystkim tegorocznym absolwentom i absolwentkom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze!