REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Nie miecznie tarcza – bronią językalecz – arcydzieła.”

K. Norwid

 

Organizatorki:

Pani Wioletta Rupniewska,

Pani Małgorzata Kohler

 

Adresaci konkursu:

uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie

Cele konkursu:

– uczczenie Roku Romantyzmu Polskiego,

– popularyzacja polskiej literatury romantycznej,

– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

– pobudzanie aktywności twórczej

Regulamin konkursu:

  1.  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału organizatorkom Konkursu do 23 września 2022 r.
    2.    Uczestnicy konkursu recytują wiersz lub fragmenty wybranych utworów twórców polskiego romantyzmu. 3.     Łączny czas prezentacji utworów nie powinien przekraczać 7 minut.
    4.    Uczestników konkursu będzie oceniało jury powołane przez organizatorki.
    5.    Atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na zakup wybranych przez siebie książek otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc, dyplomy – wyróżnieni, podziękowania za udział – wszyscy uczestnicy.
    6.     Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.

Kryteria oceny recytacji

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– dykcja,

– sposób „widzenia” utworu przez ucznia, czyli interpretacja,

– dobór repertuaru,

–  ogólne wrażenie artystyczne

Terminy:

– 6 września 2022 r. – ogłoszenie konkursu
– do 23 września 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń
– 5 października 2022 r. godz. 1445  – konkurs