Harmonogram zebrań z rodzicami, dni otwartych i dyżurów nauczycieli

 

 

6 września godz. 17.00 zebrania z rodzicami klas pierwszych (wychowawcy)
13 września godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas drugich, trzecich i czwartych (wychowawcy)
13 grudnia godz. 18.00 zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty
6 marca godz. 18.00 zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty
29 maja godz. 18.00 zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty

 

– zebrania z rodzicami przeprowadzają wychowawcy lub ich zastępcy i trwają od godz. 18:00

– dni otwarte służą do indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami trwają od 18:00 do 19:30, wychowawcy dzień otwarty rozpoczynają po zebraniu z rodzicami

– w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów organizowane są godziny dostępności nauczycieli oraz dni otwarte. Na spotkanie w ramach godzin dostępności nauczyciela rodzice mogą umówić się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, nie później niż dwa dni przed terminem dyżuru,

– w tygodnie, w które wypadają zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty, godziny dostępności będą realizowane przez wszystkich nauczycieli w ramach dnia otwartego dla rodziców uczniów;