13 października 2011 roku społeczność rejacka świętowała jubileusz związany ze sto piątą rocznicą istnienia Szkoły połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W święcie Szkoły wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Naczelnik Wydziału Oświaty pan Andrzej Wyrozembski, Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania pani Joanna Kozorowska, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy ks. Piotr Gaś, ksiądz Piotr Rutkowski z Parafii Świętego Krzyża, przedstawiciel Kola Wychowanków pan Henryk Komorowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół warszawskich, maturzyści Szkoły rocznik 1961.
Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w sali gimnastycznej wystąpieniem dyrektora Szkoły pana Arkadiusza Krużyńskiego.
Tego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i w ten sposób w pełni dołączyli do grona Rejaków.
W trakcie uroczystości, zgodnie z tradycją Szkoły, zostały wręczone pamiątkowe dyplomy przyznawane z okazji 50-lecia matury, a następnie nauczycielom i pracownikom Szkoły wręczono nagrody związane z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Jako pierwszy wystąpił chór uczniów z klasy 3a i 3d w utworze inspirowanym jedną z pieśni Mikołaja Reja. Występ został przygotowany pod opieką pani Elżbiety Kurczab.
Następnie młodzież z klas drugich i trzecich zaprezentowała sztukę autorstwa Piotra Gablera – ucznia klasy 3c, pt.: Prawdziwa geneza, który otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie literackim zorganizowanym z okazji 105. rocznicy powstania Szkoły im. Mikołaja Reja i 505. rocznicy urodzin patrona.
Opiekę artystyczną nad przedstawieniem sprawowały wspólnie pani Agnieszka Kraszewska i pani Katarzyna Sałkiewicz.
Z okazji 105-lecia Szkoły przygotowane zostały także wystawy i gazetki okolicznościowe związane z historią i dniem dzisiejszym Szkoły. Powstała również publikacja Macte animo. Kronika 2006-2011. W stupięciolecie XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie. Przedstawiono w niej zdarzenia, które kształtowały historię ostatniego pięciolecia Szkoły oraz zmiany, jakie w niej zaszły. Publikacja w formie wydruku została wystawiona na parterze budynku Szkoły.
Jubileusz to nie tylko uroczystość danego dnia, lecz także cykl różnych przedsięwzięć zmierzających do utrwalenia tego ważnego momentu w historii naszej Szkoły. Z postacią patrona programowo związano wyjazd integracyjny klas pierwszych. Uczniowie zwiedzili dworek w Nagłowicach, wysłuchali wykładu poświęconego działalności artystycznej patrona oraz mieli okazję wziąć udział w międzyklasowym konkursie dotyczącym życia i twórczości Mikołaja Reja.
Obchody rocznicy powstania Szkoły dały również możliwość zmierzenia się z historią młodym filmowcom. W efekcie ich pracy powstał dokument 105 – czyli historia XI LO im. Mikołaja Reja przedstawiający historię Szkoły od jej powstania w 1906 roku do czasów współczesnych. Autor obrazu starał się ukazać jej fenomen, który sprawił, że kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów deklarują przynależność do wspólnoty Rejackiej niezależnie od opinii wygłaszanych na jej temat. Film autorstwa Eryka Skolarskiego, ucznia klasy 2e, będą mieli okazję obejrzeć wszyscy Rejacy.
W najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły dostępna będzie również nowa prezentacja multimedialna Z tradycją ku przyszłości. W czasie krótkiej wycieczki przez 105 lat historii Szkoły Mikołaja Reja prezentowanej na slajdach można zobaczyć osoby, które wywarły wielki wpływ na kształtowanie się jej wizerunku. Można na chwilę zajrzeć w rzeczywistość okupacyjną lat 1939-1945 i docenić trud powojennej odbudowy Szkoły, a także porównać dawny wygląd budynku z obecnym.
105 lat historii Naszej Szkoły to dopiero początek drogi.