Serdecznie zapraszamy  na  III Międzyszkolną Interdyscyplinarną Sesję popularnonaukową:       

Roślina i człowiek


„Rej”:

 1. Kwiaty w kulturze i literaturze
 2. Rośliny w sztuce
 3. Roślina w heraldyce
 4. Ogrody w życiu człowieka i kulturze, rola ogrodu w historii cywilizacji
 5. Dawne i współczesne ogrody botaniczne
 6. Rośliny naczyniowe, glony i porosty, wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym
  i kosmetologicznym w Polsce i na świecie
 7. Przykłady związków organicznych
  z roślin i porostów, wykorzystywanych w lecznictwie
 8. Przyprawy roślinne
 9. Fermentacja i jej produkty

„Dąbrowski”:

 1. Sposoby pozyskiwania roślin leczniczych ze stanu dzikiego
 2. Interakcje drzew i krzewów
  z grzybami, zwierzętami oraz innymi grupami organizmów
 3. Drzewa i krzewy ozdobne
 4. Rośliny lecznicze

„Reytan”:

 1. Drzewa i krzewy energetyczne
 2. Rośliny zbożowe i strączkowe
 3. Rośliny włóknodajne i kauczukodajne
 4. Fitoremediacja

„Jeziorański”

 1. Wpływ roślin na poczynanie ludzi między innymi odkrycia geograficzne, tulipanowanie
 2. Symbolika roślin w kulturze
 3. Inwazyjne gatunki drzew i krzewów
 4. Garbniki, barwniki, żywice, balsamy, gumy i śluzy
 5. Rośliny pastewne i miododajne
Link do spotkania - kliknij tutaj ↓