Plan spotkań 9.04.2024 online na platformie MS Teams o godz. 17.00 – 19.00

17.00 – 17.45: spotkanie ogólne:

– „Dlaczego „Rej”? – wywiad z dyrektorem szkoły – p. Małgorzatą Wojtysiak

– informacje o ogólnych zasadach rekrutacji, w tym o rekrutacji do grup ze względu na drugi język obcy,

– przedstawienie wychowawców.

17.45: 19:00: spotkania w zespołach klasowych

– prezentacja profili,

– spotkania z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów rozszerzonych i uczniami, którzy opowiedzą o szkole i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z nauką w „Reju”.

Linki do spotkań:

spotkanie ogólne:       http://surl.li/rwnsu

1A (matematyczno-fizyczny):      http://surl.li/rwnpe

1C (historyczno-społeczny):        http://surl.li/rwnne

1D (biologiczno-chemiczny):       http://surl.li/rwnpp

1E (matematyczno-geograficzny):    http://surl.li/rwnqk

Plan spotkań  „Dnia Otwartego” w szkole 10.04.2024 o godz. 16.00 – 19.00

16.00 – 16.30: spotkanie informacyjne

– „Dlaczego „Rej”? – wystąpienie dyrektora szkoły – p. Małgorzaty Wojtysiak

– przedstawienie wychowawców,

– informacje o ogólnych zasadach rekrutacji, w tym o rekrutacji do grup ze względu na drugi język obcy,

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

16:30 19:00: zwiedzanie szkoły:

– spacer po szkole

– prezentacja profili,

– możliwość rozmowy z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów rozszerzonych i uczniami, którzy opowiedzą o szkole i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z nauką w „Reju”

– możliwość spotkania z pedagogiem i psychologiem

Czekamy na  ósmoklasistów i ich rodziców zainteresowanych naszą szkołą.