14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, którzy ślubując na sztandar szkoły deklarowali wolę sumiennego wypełniania obowiązków i szacunku dla wartości i tradycji szkoły. W tym dniu również zainaugurowano 115-lecie istnienia Szkoły. Obchody Jubileuszu odbyły się z udziałem znamienitych gości: p. Aleksandra Ferensa – Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, p. Magdaleny Wojciechowskiej – zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, p. Joanny Gospodarczyk – Dyrektorki Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy, p. Karoliny Bober – Dyrektorki Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, ks. Piotra Gasia – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ks. Bartosza Pikula – proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Krzyża ,p. Agaty Siennickiej-Olzackiej – wicedyrektorki  XVIII LO, przedstawicielki Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, p. Bogumiła Węgiełka byłego dyrektora XI LO, p. Agnieszki Pawińskiej-Lesińskiej – przewodniczącej Koła Wychowanków Reja wraz z członkami, p. Wioletty Pisarek – przewodniczącej Rady Rodziców XI LO wraz z  Prezydium Rady. Wśród zaproszonych gości byli również absolwenci, którzy otrzymali dyplomy 50-lecia matury. Uroczystość zakończył występ szkolnej grupy artystycznej. Po uroczystości   wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i jubileuszową wystawę.

pismo
pismo 2
pismo 3
ślubowanie
Pani Dyrektor
zespół
slubowanie
pan Burmistrz
publiczność
zespół
ślubowanie
uczniowie
sztandar
poczęstunek