14 października obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. W Sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, zaproszeni goście. Zgromadzonych powitała w swoim wystąpieniu pani dyrektor Małgorzata Wojtysiak. Następnie głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, Koła Wychowanków , Samorządu Uczniowskiego.

Był to wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu złożyli ślubowanie  na Sztandar Szkoły i  tym samym stali się Rejakami.  Do pierwszoklasistów zwróciła się przewodnicząca zespołu wychowawców klas pierwszych , pani Ewa Kropiwnicka.

Wśród zaproszonych gości byli maturzyści rocznik 1969. Z rąk prezesa  Koła Wychowanków p.  Agnieszki Pawińskiej-Lesińskiej  i  Dyrektora Szkoły p. Małgorzaty Wojtysiak maturzyści odebrali dyplomy 50-lecia zdania matury.

Na zakończenie wystąpił szkolny zespól artystyczny  XI LO.